Agenda parochiekernen

ma di wo do vr za zo
2
5
6
9
12
13
16
19
20
23
26
27
28
30
31

Nieuws Pastorale Eenheid

06 oktober 2020
Tekening pannekoeken Sri Lanka
Nieuws Frans Peeters

Kontich-Kazerne Pannenkoeken voor Sri Lanka

Linda Stabel is de vorige directeur van de Sint-Montfortschool. Jaren geleden werd zij medewerker van Adoptie Sri Lanka. Sri Lanka is een prachtig land, maar de gewone mensen zijn straatarm. Voor zieken, gehandicapten, weeskinderen zijn er geen voorzieningen.…

ALS GOD RENOVEERT

07 sept 2020 158
Als God renoveert
ALS GOD RENOVEERT "De parochie van onderhoud naar bloei" Het boek Als God renoveert…

Bedanking bisdom

17 mei 2020 657
Wapen mgr Bonny W3 0
Dank je wel van bisschop en vicarissen. Gebruik deze link om het filmpje te openen met de…

Paul Cools

Drie jaar pastorale eenheid IMMANUEL

 

Beste allen,

 

Onze pastorale eenheid Immanuel is door ons bisdom in september 2017 boven de doopvont gehouden.

Omwille van de coronapandemie kunnen we dit jaar geen gemeenschappelijke verjaardagsviering houden. Dat is spijtig, maar het is niet anders.

Het beleidsteam heeft een mandaat voor 6 jaar. We zijn dus halfweg. Het is tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.

De vorming van de pastorale eenheden werd opgezet door het bisdom, om samenwerking tussen parochies te bevorderen.

Hoe kijken we erop terug?

Elk begin is moeilijk. Samen bouwen aan een nieuwe pastorale gemeenschap is een werk van lange adem, maar krijgt slechts betekenis door een effectieve wil tot slagen.

Mensen hebben elkaar zeker uit de verschillende parochies gevonden om samen te werken in de 6 werkgroepen: Gemeenschapsopbouw, Verkondiging en catechese, Liturgie en gebed, Diaconie en solidariteit, Materieel en financieel beheer, en Communicatie. Dit is alvast een stap voorwaarts.

Ook de plaatselijke kerngroepen (voorheen de pastorale teams) kregen de opdracht om vanuit de nieuwe context te vernieuwen en te bemiddelen, een verbinding te leggen met het gemeenschapsleven ter plaatse en de pastorale eenheid. In hoeverre hebben we op dit terrein stappen gezet?

Samenwerken is een zaak van geven en krijgen, van loslaten en ontvangen: deze bemiddelende rol vergt geduld, maar ook een krachtdadige wil om bruggen te slaan tussen de verschillende actoren.

Voor de gelovigen uit de verschillende parochies lijkt de pastorale eenheid soms nog ver weg. In de parochies die slechts een enkele keer per maand eucharistie kunnen vieren, voelen mensen aan dat het kerkelijk landschap wijzigt. Dit neemt niet weg dat er waardevolle woord- en communiediensten zijn, voorgegaan door diakens en mensen die daartoe een vormingstraject doorlopen hebben.

Het gemeenschapsbesef – de openheid voor de bredere gemeenschap – door verrijkende samenwerking en samen vieren kan en zal zeker nog groeien. Het evenwicht bewaren tussen het samenkomen in de plaatselijke gemeenschap en de stap naar vruchtbaar samenwerken in een breder perspectief is absoluut noodzakelijk.

Een intensere samenwerking tussen de verschillende pastores/voorgangers in onze pastorale eenheid zou een krachtig teken zijn van ‘zie hoe ze elkaar vinden in een samen gedragen dienstbaar voorgeleefde evangelische spiritualiteit’.

De gebiedsafbakening van onze pastorale eenheid (van Aartselaar tot Vremde) is verre van ideaal, maar draagt niettemin kiemen in zich tot welslagen.

Er zijn stappen gezet. Nu wordt het tijd om het proces tot gemeenschapsvorming te intensifiëren. De zorg om de liturgie neemt een centrale plaats in, maar buiten dat zijn er zovele braakliggende terreinen: de noodzaak tot authentieke geloofsvorming, nabijheidspastoraal, armenzorg, gebedscultuur, betrokkenheid op maatschappelijke uitdagingen, …

Deze coronatijd nodigt alleszins uit tot verdere reflectie en doortastende initiatieven. Zowel vanuit en met parochies als met andere plaatselijke geloofskernen (bijv. wzc’s of scholen). Daarvoor hebben we mensen (jou?) nodig met durf, verbeeldingskracht en geloof om eilandjes te doorbreken, om met als enig doel mensen dichter bij Jezus te brengen. Daartoe samenwerken en elkaar verrijken vergt moed en collegialiteit.

Enkel in Zijn Geest, maar niet zonder actieve betrokkenheid van pastores en alle gelovigen, kan waargemaakt worden dat Immanuel zich openbaren kan ‘God met ons’.

 

priester Paul Cools

pastoor pastorale eenheid Immanuel

 

Omwille van praktische problemen, o.m. veroorzaakt door de (tweede golf van de) corona-epidemie, zullen we onze verjaardag dit jaar pas vieren in het weekeinde van 12 en 13 september. We gaan dat uiteraard niet kunnen doen in één gezamenlijke viering in onze zondagskerk, maar de liturgie van dat weekeinde zal in elk van onze parochiekerken ruim aandacht besteden aan onze verjaardag.

 

Free Joomla! template by Age Themes