Agenda OLV-Onb.Ontvangen

Nieuwjaarsreceptie in

Kontich-Kazerne

Een hartelijke babbel, een stevige handdruk, een schouderklopje, een vriendelijke goeiedag, het toewensen van alle goeds, ... het kan natuurlijk alle dagen, en het zou best wat meer mogen gebeuren. Maar er zijn nu eenmaal momenten die van nature voorbestemd zijn voor zulke vriendelijke activiteiten, en die situeren zich in de prille dagen van het nieuwe jaar. Daarom nodigen veel parochies de mensen uit om een van de eerste zondagen samen het glas te heffen.

In Kontich-Kazerne gebeurde dat aansluitend bij de viering van 21 januari. Ons seniorenkoor had die opgeluisterd met de feestelijke mis van Ravanello en ook de misgangers zelf hadden zich muzikaal niet onbetuigd gelaten.

Tot vorig jaar kon de vroegere doopkapel (lees stapelruimte) nog dienen om ongezien en ongehoord de receptie voor te bereiden. Nu de kapel tot een mooie stille ruimte is omgetoverd moet dat werk in de kerk zelf gebeuren, achter enkele verplaatsbare schermen. Maar geen mens die hoorde dat tegen het einde van de mis achter zijn rug al ijverig de glazen werden gevuld. En toen pastoor Jos met de zegen de mensen wegstuurde, waren velen ongehoorzaam en bleven ze achter in de kerk plakken. Glazen werden rondgedeeld en kopjes koffie gevuld, de plakjes huisgemaakte cake werden erg gesmaakt.

Een balorige rug dwong Jos zijn jaarlijkse toespraak door te geven aan Koen. Namens de parochiekerngroep, voorheen parochieteam genoemd, kregen de aanwezigen een overzicht van het voorbije jaar en een blik op de toekomst.

De werken in de kerk naderen hun voltooiing, onder meer met het langverwachte toilet. De geboorte van Immanuel, onze pastorale eenheid, werd in herinnering gebracht en meteen de daarmee verbonden evoluties in de toekomst. Cijfertjes over een aantal pastorale activiteiten in de parochie vulden het overzicht aan. En tenslotte werd de website van de pastorale eenheid en de stek van de eigen parochie nog eens gepromoot.

De vele toehoorders die welwillend en stilzwijgend hadden geluisterd, hadden hiermee stof tot praten en konden weer losbarsten in een gezellige babbel. Mag het onze parochie en pastorale eenheid goed gaan in het komende jaar.

Damiaanactie

Geregeld staat er achteraan in de kerk van Kontich-Kazerne een tafeltje waar enkele dames allerlei artikels staan te verkopen. Op zondag 28 januari was het weer zover. Toen lagen er op de tafel beertjes en stiften.

De verkoop was deze keer ten voordele van de Damiaanactie. De dames zijn van de werkgroep BMW wat staat voor Broederlijk Delen, Missie en Welzijnszorg. Zij zorgen dat het luik “Diaconie” van onze parochie wordt ingevuld. 

De opbrengst dit jaar bedroeg 505€

Een dank je wel, zowel aan de dames als aan de kopers.

Nieuwjaarsreceptie 2018

Dag vrienden.

Eerst en vooral mag ik jullie namens onze parochiekerngroep een 2018 toewensen, dat voor elk van jullie op het persoonlijke vlak boordevol goede dingen zit. En al hoeft geluk niet bij beken te stromen, ik wens het jullie druppeltje per druppeltje toe, elk dag opnieuw.

Ik had het over onze parochiekerngroep en niet meer over ons parochieteam. Dat is één van de vele dingen die in het afgelopen jaar voor onze parochiekern veranderd zijn en de naamsverandering van het parochieteam in het kader van onze nieuwe pastorale eenheid is echt maar een kleinigheid, vergeleken bij al het andere.

Wij hebben in 2017 onze pastoor tijdens een warme afscheidviering uitgewuifd. Hij geniet nu van een verdiend pensioen, ik zei bijna verdiende rust, maar uit goede bron heb ik vernomen dat ze hem in Westerlo al goed weten wonen, met alle gevolgen van dien.

En wij vroegen ons af of en hoe wij het zouden waarmaken zonder pastoor. Misschien wat overmoedig hebben we toen gezegd:"Wir schaffen das" en "Yes we can". Laat maar komen. We doen het gewoon

En tot nu toe is dat al behoorlijk gelukt. Dank zij de medewerking van jullie allemaal en van nog vele anderen die hier nu niet aanwezig konden zijn, zijn we nog altijd de actieve parochiekern van vroeger gebleven.

Een overzichtje van wat er in onze parochiekern in 2017 zoal gebeurde zal dat duidelijk maken.

 • Met een groep vrijwilligers hebben we het klooster helemaal leeggemaakt en in het gedeelte dat we van de eigenaar, de gemeente, mogen blijven gebruiken hebben een aantal handige Harry's onder ons in onze nieuwe pastorij, een mooi vergaderzaaltje geïnstalleerd en ook een klein keukentje, zodat de vergaderomstandigheden in onze pastorij een stuk verbeterden.
 • In onze kerk werd tijdens de advent een mooie bezinningsruimte of een stille ruimte of ontmoetingsruimte ingewijd. Of hoe een rommelkot dank zij enkele mensen kon vervellen tot een prachtig rustpunt in onze kerk, waar de kruisjes voor overleden parochianen en de doopkadertjes veel meer tot hun recht komen.
 • in onze kerk worden trouwens nog altijd werken uitgevoerd. Een kort overzichtje
  • achter in de kerk onder de trap naar het hoogzaal zal een WC gebouwd worden.
  • Om dit te kunnen realiseren is er eerst van één biechtstoel een bergruimte gemaakt, in vervanging van de bergruimte onder de doksaaltrap, die daar zal verdwijnen
  • De trap naar het doksaal moet van richting veranderd en aangepast worden
  • Er moet gezorgd worden voor de aanvoer van stromend water en voor een afloop die op de riolering kan aangesloten worden.
  • en tot slot wordt in een tweede biechtstoel wasbak met stromend koud en warm water ingericht, die nuttig kan zijn bij activiteiten als deze en bij het onderhouden van de kerk.
 • Onze jaarlijkse meifeesten werden weer een grandioos succes, dank zij de vele helpende handen van onze parochianen. En daardoor beschikken we weer over voldoende financiële middelen om in onze kerk en onze pastorij de nodige werken uit te voeren.
 • En in september vorig jaar werd tijdens een warme, mooie viering in de kerk van Hove bij bisschoppelijk decreet de pastorale eenheid IMMANUEL opgericht. Wat is een pastorale eenheid, hoor ik u zeggen? Hebben jullie een paar uur?

Een volledige uitleg vraagt inderdaad wat meer tijd dan dit korte woordje tijdens een nieuwjaarsreceptie. Toch een poging in twee woordjes. Een pastorale eenheid is een samenwerkingsverband tussen meerdere parochies, in ons geval tussen de 10 parochies van Aartselaar, Boechout, Hove, Kontich, Lint, Vremde en Waarloos. Het aanbod van priesters en van vrijwilligers wordt alsmaar kleiner. Om daar het hoofd aan te bieden is er maar één oplossing. SAMENWERKEN OVER DE PAROCHIEGRENZEN HEEN. (en dat staat hier in vetjes en in hoofdletters). Een eerste belangrijke beslissing binnen die pastorale eenheid werd de keuze van een zondagkerk. Dat is een kerk waarin elke zondag gegarandeerd een eucharistieviering kan bijgewoond worden. In de andere kerken van onze pastorale eenheid zal die weekendviering ook vaak een woord- en communiedienst zijn. In onze pastorale eenheid werd de kerk van Hove Sint Laurentius als uiteindelijke zondagkerk gekozen. En daarnaast zal, zolang er daar een priester beschikbaar blijft, ook de kerk van Aartselaar zondagkerk zijn.

U zult over deze pastorale eenheid uiteraard in de toekomst nog vaker één en ander vernemen, zowel hier in de kerk als op de lokale pagina's van ons parochieblad. Allicht zelfs vrij snel zal U al een ruime uitleg krijgen over de praktische werking van zo'n pastorale eenheid.

 • Hier en daar mochten we ook weer nieuwe medewerksters verwelkomen. Een nieuwe equipe van dynamische dames heeft de taken in ons parochiesecretariaat overgenomen. Ik wil hier bij deze gelegenheid ook nog eens Monique, onze vorige secretariaatsmedewerkster, van harte bedanken. Na haar ontslag is zij ons toch nog een vol jaar blijven depanneren, tot de opvolging verzekerd was. . Bedankt hiervoor. Ook Anne-Marie Verrelst die op donderdagnamiddag ons secretariaat openhield is op vraag van Sint Martinus na vele jaren enkel daar nog actief. Bedankt Anne-Marie
 • Ook andere werkgroepen mochten hier en daar nieuwe medewerkers verwelkomen, maar jammer genoeg maakt één zwaluw de lente nog niet. De gemiddelde leeftijd van wie actief bezig is in onze parochie, wordt er niet jonger op. Hier en daar is er zeker behoefte aan vers, jonger bloed.
 • En één van de plekken waar dat echt heel dringend wordt is Pronkenborg. We zijn al een poosje op zoek naar opvolgers voor Jos en Mia. In mei hebben we alle verantwoordelijke van werkgroepen en verenigingen van onze parochiekern samengeroepen om dit probleem aan te kaarten. Tot nog toe zonder resultaat. En ik wil de sfeer hier op deze nieuwjaarsreceptie niet bederven. Maar als we niet snel goede opvolgers vinden voor Jos en Mia, dan wordt de toekomst van ons parochiecentrum echt ernstig bedreigd. Toch een boodschap om mee te nemen en om eens verder over na te denken.
 • En dan heb ik tot slot nog de cijfers, die onze pastoor vroeger tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarsbrief bekend maakte.
  • het aantal kerkgangers in onze kerk: als we alle weekendvieringen mee in rekening nemen, tellen we gemiddeld 130 mensen per weekendviering (en dat gaat van 68 op de gewone zondag met het minst aantal kerkgangers tot 388 op Kerstmis). Vorig jaar waren dat gemiddeld 131 mensen. Dat blijft dus nog gelijk en hiermee gaan we voorlopig in nog tegen de trend elders.
  • Er werden vorig jaar 28 kindjes gedoopt,
  • voor 36 overleden parochianen werd in onze kerk de uitvaartdienst verzorgd,
  • één koppel huwde in onze kerk en dat waren er vorig jaar 6 en in 2015 3,
  • 30 jongens en meisjes werden door deken Jan Verheyen uit Lier gevormd,
  • en 21 kindjes deden in onze kerk hun eerste communie.

Al bij al is dit een waslijst van realisaties en activiteiten waarop jullie vooral fier mogen zijn. het lukt ons toch nog altijd om de actieve parochiekern te blijven die we tot nu toe steeds waren.

Bedankt hiervoor. Want zonder de medewerking van jullie allemaal en van nog vele anderen die hier nu niet aanwezig konden zijn zou dat niet mogelijk blijven.

En misschien ook nog dit. De beste manier op steeds op de hoogte te blijven van al wat er reilt en zeilt in onze parochiekern of in onze pastorale eenheid zijn de zeer goede websites van zowel parochie als pastorale eenheid. Jullie vinden de webadressen in het parochieblad. En één van volgende weken komt er in het parochieblad een artikeltje met iets meer uitleg over onze website. Warm aanbevolen.

Ouders dragen hun kindje op aan God

Traditioneel worden de ouders van wie hun kindje het voorbije jaar gedoopt zijn, uitgenodigd voor de viering van Maria-Lichtmis. Op dit feest wordt herdacht dat Jozef en Maria met hun kindje naar de tempel gaan om Jezus op te dragen aan God. En ook nu nog, 2000 jaar laten, kiezen ouders er met het doopsel voor dat hun kindje het voorbeeld van Jezus willen volgen. In totaal werden er vorig jaar 28 kindjes gedoopt in de parochie van Kontich-Kazerne. En ongeveer de helft van hen was aanwezig tijdens de viering van Maria-Lichtmis.

Zij hoorden als evangelie het verhaal van Jozef en Maria die naar de tempel gaan. Daar is ook de oude Simeon die het kindje Jezus in zijn armen neemt en in Jezus de nieuwe Messias herkent. Diaken Bob stelde in zijn homilie zich meer en meer als Simeon te voelen, onder meer omdat ook hij een jaartje ouder wordt.

Bob heeft echter bijna alle kindjes gedoopt en deze dan ook in zijn handen gehouden. Het zijn allemaal geschenken van God. En ook al zullen zij geen nieuwe Messias worden, toch ademen zij de toekomst uit. Bob hoopt dat ook het geloof daarvan deel mag uitmaken, wat zich later kan vertalen in de eerste communie en het vormsel.

Na de homilie is het tijd voor het hoogtepunt van de viering als de ouders met hun kindje naar voor komen.

Zij ontvangen dan een kaarsje dat symbool staat voor licht dat Jezus in onze wereld bracht. En diaken Bob zegent alle kindjes.

Voor het feestelijk en jeugdig tintje zorgde ook het kinderkoor Kavier.

Zij kozen voor aangepaste liedjes waarin het licht centraal staat. Zo hoorden we onder meer “licht dat ons aanstoot in de morgen” en “dat het vuur in ons mag blijven branden”. Dit leverde hen aan het einde van de viering een warm applaus op.

Nieuwe bidkapel  in Kontich-Kazerne

Alle kerken van vóór het Tweede Vaticaans Concilie hebben of hadden een aparte doopkapel dicht bij de ingang van de kerk. Maar toen de doopvieringen bij het altaar, vooraan in de kerk, begonnen door te gaan, verloor de doopkapel haar rol en vaak werd ze een opslagplaats voor allerlei meubilair en ander materiaal. Dat was ook het geval in Kontich-Kazerne.

Tijdens zijn stage in de parochie had Joeri al de vraag gesteld om er iets mee te doen. En de architect die de gebouwen bekijken naar aanleiding van de mogelijke bestemminswijziging van het klooster, had oog voor de architecturale waarde van het geheel en vond dat de kapel in ere moest gehouden worden. Door het vertrek van P. Jef verdween ook de weekkapel in het klooster en moesten tabernakel en een mooi Mariabeeld in de hal een nieuwe bestemming krijgen.

Het samenkomen van die factoren zette een aantal vaardige handen in beweging en die toverden de doopruimte om tot een kleine bidkapel waarin de doopkadertjes en de gedachteniskruisjes een plaats krijgen.

Tijdens een versperdienst op 8 december 2017 zegende Joeri Fleerackers het Franciscuskruis en het Mariabeeld en daarmee was de kapel officieel geopend.

 

 

Kontich Kazerne OLV OnbOntv

Nieuws O.L.V.-Onb.Ontvangen

Nieuwjaarsreceptie in Kontich-Kazerne

31-01-2018 - Nieuws O.L.V.-Onb.Ontvangen - Frans Peeters

Nieuwjaarsreceptie in Kontich-Kazerne Een hartelijke babbel, een stevige handdruk, een schouderklopje, een vriendelijke goeiedag, het toewensen van alle goeds, ... het kan natuurlijk alle dagen, en het zou best wat meer...

lees verder

Damiaanactie 2018

29-01-2018 - Nieuws O.L.V.-Onb.Ontvangen - Frans Peeters

Damiaanactie Geregeld staat er achteraan in de kerk van Kontich-Kazerne een tafeltje waar enkele dames allerlei artikels staan te verkopen. Op zondag 28 januari was het weer zover. Toen lagen er...

lees verder

Lichtmis in Parochie O.L.V.

29-01-2018 - Nieuws O.L.V.-Onb.Ontvangen - Frans Peeters

Ouders dragen hun kindje op aan God Traditioneel worden de ouders van wie hun kindje het voorbije jaar gedoopt zijn, uitgenodigd voor de viering van Maria-Lichtmis. Op dit feest wordt herdacht...

lees verder

Tekst nieuwjaarsreceptie parochie O.L.V…

22-01-2018 - Nieuws O.L.V.-Onb.Ontvangen - Frans Peeters

Nieuwjaarsreceptie 2018 Dag vrienden. Eerst en vooral mag ik jullie namens onze parochiekerngroep een 2018 toewensen, dat voor elk van jullie op het persoonlijke vlak boordevol goede dingen zit. En al hoeft...

lees verder

Nieuwe bidkapel in Kontich-Kazerne

11-12-2017 - Nieuws O.L.V.-Onb.Ontvangen - Frans Peeters

Nieuwe bidkapel  in Kontich-Kazerne Alle kerken van vóór het Tweede Vaticaans Concilie hebben of hadden een aparte doopkapel dicht bij de ingang van de kerk. Maar toen de doopvieringen bij het...

lees verder

Free Joomla! template by Age Themes