Agenda Sint-Martinus

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

JVR-20190616-113746-00033.jpg

Trinitatis 2019: een viering om blij van te worden!

De zondag na Pinksteren is Drievuldigheidszondag: het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Toevallig was dit ook de eerste woord- en communiedienst (WCD) in Sint-Martinus. Door omstandigheden was er immers geen priester-voorganger beschikbaar. Lekengebedsleidster Gerd De Hert was echter graag bereid voor te gaan in onze 11-urenmis.

Ze heette iedereen begeesterd welkom en maakte ons snel wegwijs in de ‘orde van dienst van de WCD’ volgens de onderrichtingen van het bisdom. Naast het omwisselen van voorbeden en schuldbelijdenis, gaat dit uiteraard vooral om het ontbreken van de consecratie. Maar Gerd bewees, geassisteerd door haar beide broers als lector en ‘koster’, dat dit niet noodzakelijk een minder sterke viering moet opleveren, zoals men in veel andere parochies van onze pastorale eenheid al lang weet.

Gerd maakte ook tijd voor een homilie, waarin ze de Drie-eenheid uitlegde met een mooie vergelijking: bij God de Vader kan je terecht voor de zaken die je aan je ouders zou vragen, bij de Zoon voor dingen die je onder broers of zusters zou bespreken, en bij de Heilige Geest voor de onderwerpen waarvoor je ook in dit aardse leven te rade zou gaan bij een deskundige buiten je directe (familie)kring.

Het Onze Vader baden het tiental aanwezige kinderen in een halve kring rond het altaar, en voor de Vredewens gingen Gerd en de misdienaars enthousiast de kerk in. Het Altena Musicakoor bracht aangepaste liederen, waaronder een prachtig stukje Bizet en de ‘Drievoudige Groet’, en kreeg een warm applaus voor hun zeer gewaardeerde medewerking.

Na afloop bleven velen geestdriftig napraten over deze geslaagde ‘première’. De volgende zondag al, was er weer een WCD gepland in Sint-Martinus, en in de toekomst zal dit ongetwijfeld vaker voorkomen. Een welgemeend dankjewel alvast aan Gerd voor haar bezielde leiding van deze viering!

RL

Alle foto's kan je hier vinden.

 

MVdM20190525110414253.jpg

Bloemen van kinderen, samen een kleurrijk boeket!

Het afgelopen verkiezingsweekend bracht voor onze 8-jarigen al op zaterdagvoormiddag het hoogtepunt van (bijna) een heel werkjaar communievoorbereiding: hun plechtige eerste communie!

Gespreid over twee vieringen (om 9.30 u. de leerlingen van Sint-Jozef, De Schans en de A-HA!-school en om 11.30 u. de leerlingen van Altena) waren 88 kinderen voor de eerste keer écht uitgenodigd aan Jezus’ tafel, waar plaats is voor iedereen.

Net als tijdens de ingroeivieringen, kregen de gezinnen een belangrijke plaats in de viering.

Om te beginnen zaten de communicanten samen met hun ouders, broers en zussen. Dan beleven die de viering intenser, en wordt het een echt gezinsgebeuren. Zo was onze kerk tweemaal gevuld met een echte gemeenschap van gezinnen, een hele mooie aanblik!
Ook was er voor elk van de communicanten wel ergens een rol weggelegd in de viering, hetzij als aanbrenger van gaven of symbolen, lector of nog andere. En ook enkele ouders en grootouders kwamen aan het woord.

Het hoogtepunt van de viering was zeker de communiegang, die ook per gezin verliep. Toch een mijlpaal in een kinderleven, en hier en daar zagen we dan ook een ouder een traantje wegpinken…

De viering zelf was mee door een aantal ouders voorbereid, en daar was grondig werk van gemaakt. Het misboekje hernam zeer geslaagd de metafoor van de ontluikende bloem van de ingroeivieringen, waarbij elke volgende fase van de viering werd ingeleid door een communicant, terwijl 3 andere communicanten de bijbehorende tekening en het corresponderende bloemblad naar voor brachten.

Zo zagen we doorheen de viering zowel het voorbije werkjaar als de verschillende fases van de eucharistieviering aan ons voorbij trekken, terwijl de bloem zich in al haar kleuren ontvouwde:

- ‘In de naam van de Vader’ (Verwelkoming = IngroeiViering 1)

- ‘Tot zeven maal zeventig maal’ (Vergevingsmoment = IV 2)

- ‘Jezus vertelt’ (Evangelielezing = IV 3)

- ‘Brood en wijn’ (Offerande en consecratie = IV 4)

- ‘Onze Vader’ (Onze Vader = IV 5)

- 'Het lichaam van Christus’ (Communie = IV 6).

In zijn homilie ging de voorganger in op het verband tussen communiegeschenken krijgen en hoe ermee om te gaan, en Jezus die ons zegt: “Maak je geen zorgen, God houdt van jou.” Op tijd en stond legde pastoor Kempenaers ook de link met de christelijke betekenis van de communie, en door de bloem-symboliek werd dit voor de kinderen heel wat duidelijker. Een pluim voor de opstellers van deze mooie viering en zhiereker ook voor dirigent Koen en bezieler en coördinator van de communievoorbereiding Robert!

RL

 Alle foto's kan je hier vinden.

Bart.jpg

Bart Paepen: verbeelding is belangrijker dan verstand

Verstand heb je niet nodig om te geloven, verbeelding daarentegen wel. Dat was de centrale boodschap van bisschoppelijk vicaris Bart Paepen voor de ouders van onze toekomstige vormelingen. Zij moeten van Bart hun verbeelding meebrengen naar de vormselviering. Maar ze mogen daar niet als publiek zitten. Ze moeten ook meedoen. Pas dan kan er sprake zijn van een geslaagde viering.

Op dinsdag 23 april had een gemeenschappelijke infovergadering plaats voor de ouders van de vormelingen van de parochies uit Kontich en Lint. Al hun kinderen worden op 11 mei gevormd door vicaris Bart Paepen, tevens pastoor van de Antwerpse kathedraal. En Bart was op 23 april reeds naar Kontich gekomen om een woordje tot de ouders te richten.

Wie dacht dat Bart onmiddellijk met een bijbels verhaal van wal zou steken, kwam bedrogen uit. Bart begon over 70.000 jaar geleden. Toen leefde de mens samen met andere aapachtigen. Sommige van deze soorten waren zelfs slimmer dan de mens. Toch heeft de mens het gehaald. Waarom? Omdat de mens beschikte over verbeelding. Daardoor is hij in staat tot grootse dingen.

Bart verwees onder meer naar een Oostenrijkse skiër die bij de vorige Olympische Spelen een gouden medaille behaalde. Het was zijn eerste overwinning ooit. Waarom hij deze behaalde? Omdat hij als kind zich steeds verbeeld had dat dit mogelijk was. Voor de geschiedenis stelt zo’n overwinning niets voor. Maar voor de betrokkene is dit een ongelooflijk moment van vreugde.

Ook bij het vormsel speelt verbeelding een belangrijke rol. Vormelingen zijn geen theologen. We vragen ze mee te stappen in de grootste verbeelding van de menselijke geschiedenis, met name het christelijke geloof. Dit geloof is niet passé. Maar we hebben verbeelding nodig om de waarde van het geloof te zien Het is verbeelding die leidt naar rechtvaardigheid en vrede. Het is de verbeelding die verlangen doet ontstaan en zorgt dat we tot grootse dingen in staat zijn.

Gelukkig zijn er ook een aantal fysieke zaken die ons kunnen helpen. In de kerk zijn er tal van symbolen: de hosties, het evangelieboek, … En bij de vormselviering is er de zalving. Daarnaast moeten we ook regelmatig rechtstaan en zitten. Tot slot wordt er gezongen.

Maar dit alles is niet voldoende. Als we naar de kerk gaan, mogen we ons zelf niet beschouwen als publiek. We moeten meedoen. We moeten meezingen. En dat geldt ook voor de vormselviering. Er kan pas sprake zijn van een geslaagde vormselviering als vormelingen en ouders meedoen. Overigens voelen de vormelingen dit aan. Ouders beschouwen zich als de beste supporters van hun kinderen. Welnu, aldus Bart, in een voetbalstadion zingen de supporters vanaf het eerste fluitsignaal tot het laatste. Waarom zou dit in een kerk anders moeten zijn?

WA

Vormselviering

JVR-20190511-150236-00071.jpg

Alle foto's kan je hier vinden.

Zaterdag 11 mei, schitterend weer ondanks de slechte weersvoorspellingen en 22 jonge mensen van de Sint-Michaëlparochie uit Waarloos samen met 48 jongeren van de Sint-Martinusparochie uit Kontich in feestkledij … klaar voor een prachtige bekroning na de voorbereiding bij kring 12.

Vicaris Bart Paepen en pastoor Jos Kempenaers kwamen ons ophalen in het Sint-Jozefinstituut om zo samen in processie plechtig de kerk binnen te komen. Een Sint-Martinuskerk met 800 plaatsen waar er zelfs mensen moesten rechtstaan zien we niet dikwijls! Met de zon in ons hart startten we met het uitnodigende lied: “Geest van God …”. Ook ouders zongen mee dankzij de enthousiaste dirigent Koen Herreman en de organist André Moennaert.

Tijdens de homilie getuigde Bart Paepen eerlijk over dat wat hij nog het best onthouden had van zijn vormselviering: “De cadeautjes”. Dit zou ook zo zijn bij de vormelingen, en het eerste cadeau zouden ze al direct na de homilie ontvangen van Bart Paepen zelf: God, tijdens het sacrament van het vormsel. En wat kan je met dit geschenk doen? Bij elk geschenk hoort ook een opdracht. Met een fiets kan je fietsen, met een voetbal kan je voetballen, met een tennisraket kan je tennissen en met God kan je … Godden. Godden, een woord dat in geen enkel woordenboek staat en dat voor elke mens een andere betekenis heeft. Het betekent vooral dat je God een plaats geeft in je leven door te proberen Jezus’ voetspoor te volgen. De kinderen kregen van Bart Paepen de opdracht mee om na de viering naar iemand toe te stappen en te vragen wat dit ‘Godden’ voor hen betekent.

Na de hernieuwing van de doopbeloften kwamen de meisjes en jongens één voor één samen met twee getuigen die ze zelf gekozen hadden tot bij de vormheer om gezalfd te worden met het Chrisma en zo het sacrament van het vormsel te ontvangen. Het was in de kerk duidelijk te merken dat hierna de stress weg was bij iedereen. Na het slotlied waar iedereen voluit “Gooi de ramen open …” meezong kregen de vormelingen met de zon letterlijk en figuurlijk op hun gezicht bij het buitengaan nog een aandenken van Jurgen en Patricia.

Jurgen en ik, samen verantwoordelijk voor de vormselcatechese in Waarloos en Kontich-centrum, zijn terecht trots op al deze twaalfjarigen. We wensen hen een hele mooie toekomst. Ze zijn allemaal parels in Gods hand. En Godden, wat betekent dit o.a. voor mij persoonlijk? Mensen nabij zijn, helpen daar waar het nodig is en werken aan een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

PF

 

JVR-20190421-114412-00059.jpg

Paasviering met kindernevendienst

Niet alleen met de zon buiten maar ook met de zon in het hart kwamen heel wat jonge gezinnen naar de paasviering van 11.00 u. De kerk was versierd met mooie gele bloemen. De eerstecommunicantjes en de vormelingen waren extra uitgenodigd. Sommige kinderen hadden een mooie papieren paasei bij zich. De paaskaars die de avond voordien tijdens de paaswake in de kerk van Kontich-Kazerne was gewijd werd plechtig door pastoor Jos en vijf misdienaars de kerk binnengedragen.

Na het welkom vroeg pastoor Jos aan de kinderen van 4 jaar tot en met 10 jaar om naar de weekkapel te gaan. Hier zorgden Liesbeth en Ruben voor een aangepaste kindernevendienst. Aandachtig luisterden de kindjes naar een verhaal rond Pasen waarna ook zij enkele paaseieren knutselden die nadien tijdens de offergaven aan de krulwilg werden gehangen. Het Martinuskoor onder leiding van André zorgde voor stemmige muziek. 

Op het einde van de viering vlogen er plots kleine paaseitjes van achter het koor naar de misdienaars. Ook dit jaar waren de paasklokken onze kerk niet voorbijgevlogen zodat de kinderen na de viering een paasei mochten komen halen bij onze pastoor. Bij het buitengaan werden er ons dankzij onze pastoor nog heerlijke kleine chocolade eitjes aangeboden. Het was een mooie verzorgde paasviering.

Dankjewel aan iedereen die voor of achter de schermen hiertoe bijgedragen heeft!

P.F.

Alle foto's kan je hier vinden.

kontich sint martinus LR

Nieuws Sint-Martinus

Woord- en communieviering

17-06-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Trinitatis 2019: een viering om blij van te worden! De zondag na Pinksteren is Drievuldigheidszondag: het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Toevallig was dit ook de eerste woord- en communiedienst (WCD)...

lees verder

Eerstecommunievieringen

12-06-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

  Bloemen van kinderen, samen een kleurrijk boeket! Het afgelopen verkiezingsweekend bracht voor onze 8-jarigen al op zaterdagvoormiddag het hoogtepunt van (bijna) een heel werkjaar communievoorbereiding: hun plechtige eerste communie! Gespreid over twee...

lees verder

Vormselviering

12-05-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Vormselviering Alle foto's kan je hier vinden. Zaterdag 11 mei, schitterend weer ondanks de slechte weersvoorspellingen en 22 jonge mensen van de Sint-Michaëlparochie uit Waarloos samen met 48 jongeren van de Sint-Martinusparochie...

lees verder

Bart Paepen ontmoet ouders vormelingen

29-04-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Bart Paepen: verbeelding is belangrijker dan verstand Verstand heb je niet nodig om te geloven, verbeelding daarentegen wel. Dat was de centrale boodschap van bisschoppelijk vicaris Bart Paepen voor de ouders...

lees verder

Paasviering met kindernevendienst

23-04-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

  Paasviering met kindernevendienst Niet alleen met de zon buiten maar ook met de zon in het hart kwamen heel wat jonge gezinnen naar de paasviering van 11.00 u. De kerk was...

lees verder

Free Joomla! template by Age Themes