Agenda Sint-Martinus

JVR-20190330-155122-00043.jpg

Zaterdag 30 maart zochten de vormelingen van de Sint-Martinusparochie de stilte op in de abdij van Averbode, bij de paters Norbertijnen. We verzamelden onder een stralende zon op het plein voor de abdij.

In twee groepen verdeeld kregen we deskundige uitleg door pater Jos en pater Bart. Onze jongeren stelden 1001 vragen. De abdij dateert van 1134. Pater Jos noemde de vormelingen direct ‘mijn schaapjes’, dit naar aanleiding van het feit dat er bovenop de toren van de abdijkerk geen windhaan staat, zoals bij de meeste kerken. Er staat een schaapje op de toren verwijzend naar het wapenschild van de abdij dat een lam voorstelt en naar de wapenspreuk: de woorden van Sint-Jan de Doper: “Zie het Lam Gods” (Joh. 1, 29). Sint-Jan de Doper is de patroon van de kerk en de abdij. Als je de abdijpoort binnenkomt dan kan je een denkbeeldige grens vormen: links sta je dan in Brabant, rechts in Limburg. Op het kerkplein is er een spiegelvijver die slechts enkele centimeters diep is. Bij de abdij hoort de uitgeverij van Averbode waar o.a. de kindertijdschriften ‘Zonnekind’ en ‘Zonneland’ en ook schoolboeken gedrukt worden. Deze uitgeverij zorgt voor inkomsten van de abdij. Er is ook een boerderij met 140 koeien.

We kregen een rondleiding in de abdij zelf waar we uitleg kregen over het leven van de paters. Er wonen momenteel 40 paters van wie de jongste 23 jaar is en de oudste pater is 98 jaar. Er verblijven ook regelmatig gasten in de abdij die op bezinning komen of studenten die daar in stilte komen studeren tijdens de examens. Sommige mensen vragen voor ‘digitale afzondering’: ze nemen dan zoveel mogelijk afstand van hun smartphone en van hun computer.

Veel Norbertijnen werken voornamelijk als leerkracht in de omliggende scholen. In de grote gang rond de stiltetuin binnen in de abdij hangen schilderijen van alle abten die in de abdij geleefd hebben. In de vloer van deze gang zijn er tegels met kruisjes waar er vroeger paters begraven werden. Nu is er een apart kerkhof met allemaal witte kruisjes. Na het abdijbezoek mochten de vormelingen eender welke vraag stellen aan pater Jos of aan pater Bart. Er kwamen diepzinnige vragen maar enkele meisjes hadden toch ook wel belangstelling voor de mode bij de paters. Zo kreeg pater Jos dan ook te horen dat het ‘not done’ was om sokken in sandalen te dragen. Omdat iedereen de stilte in de abdij had gerespecteerd werden allen getrakteerd op een ijsje in de "Lekdreef".

Om 18.00 u. werden de vormelingen één voor één in stilte binnengeleid in de abdijkerk om zo rustig de Vespers - de avondgebeden van de Norbertijnen - te volgen. De vespers zijn hymnen, psalmen en Gregoriaanse gezangen die heel mooi door de paters gezongen worden. Zowel vormelingen als ouders waren erg onder de indruk van al wat ze gehoord en gezien hebben. Het was een hele fijne namiddag die zeker de volgende jaren nog zal herhaald worden.

 PF

Alle foto's kan je hier vinden.

JVR-20180509-154858-00013.jpg

Ook het voorbije jaar was de Reepkapel aan de Mechelsesteenweg voor heel wat mensen een plaats om zich even terug te trekken, in alle rust de zorgen even van zich af te zetten en er in stilte en gebed wat te vertoeven bij Onze-Lieve-Vrouw Ter Sneeuw.

Omwille van onderhoudswerken was de kapel de voorbije maanden gesloten, maar die werken zijn intussen achter de rug en de kapel is sindsdien opnieuw toegankelijk. Binnenkort gaan de vrijwillige behoed(st)ers van de kapel weer aan de slag om ze klaar te maken voor het dagelijkse rozenhoedje in de meimaand.

Het offergeld van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Reep aan de Mechelsesteenweg is zoals steeds bestemd voor de intenties van de bezoekers van de kapel. Daar zal voor gebeden worden in 9 weekendvieringen in onze Sint-Martinuskerk, elk weekend van mei en verder elk tweede weekend van de maand tot en met oktober, en telkens afwisselend zaterdag en zondag, zaterdag om 18 uur en zondag om 11 uur.

Zo kwamen we tot volgende data: zaterdag 4 mei, zondag 12 mei, zaterdag18 mei, zondag 26 mei, zaterdag 8 juni, zondag 14 juli, zaterdag 10 augustus, zondag 8 september en zaterdag 12 oktober.

Foto's (van voor de onderhoudswerken) kan je hier vinden.

JVR-20190223-153622-00019.jpg

Zaterdag 23 februari hebben onze vormelingen op een aanschouwelijke manier de vormselsymbolen ‘water’ en ‘vuur’ leren kennen. Water is leven gevend, niemand kan zonder water. Onze jongeren zijn er zich in deze tijd ook sterk van bewust dat we spaarzaam moeten omgaan met water en dat iedereen zijn steentje kan bijdragen om de verontreiniging ervan tegen te gaan. Bij het doopsel is water een teken van nieuw leven waarbij ouders en peter en meter beloven om hun kind gelovig op te voeden. Met het vormsel maken onze jongeren zelf de keuze: een nieuw begin om in Jezus’ Geest te leven. In het Pinksterverhaal hebben de vormelingen ontdekt dat vuur hier het symbool is van liefde, kracht en begeesteren. Mensen kunnen als een vuur zijn waaraan wij ons warmen, bij wie we ons goed voelen. Gelovige mensen steken ons aan met hun enthousiasme. We worden uitgedaagd om als vurige, gelovige mensen mee in beweging te komen. Tijdens de vormselviering zal er dan ook een groot vuur branden: dit is het teken van Gods Geest waardoor ook wij doordrongen worden. Allen die leven in Jezus’ Goede Geest zijn als kleine kaarsjes die branden met het vuur van de Paaskaars. De betekenis van een kruis dragen, een kruisje geven en een kruisje als symbool van de christenen is ook aan bod gekomen.

JVR-20190223-181829-00015.jpg

Bij het einde van deze bijeenkomst zijn we naar de kerk gegaan om samen met de vormelingen uit Waarloos al heel wat vormselliedjes verder in te oefenen. Als we nog enkele keren samen onder de deskundige leiding van Koen en André verder oefenen zal er mooi gezongen worden tijdens de vormselviering van zaterdag 11 mei. Tijdens de eucharistieviering van 18.00 u. heeft pastoor Jos de vormselkruisjes gezegend waarna hij elke vormeling een kruisje heeft omgehangen.

We kijken nu verder uit naar onze volgende bijeenkomst op zaterdag 30 maart: een bezoek aan de abdij van Averbode.

Ondertussen werken de vormelingen verder aan hun gekozen engagement: een zieke bezoeken, opgeleid worden tot misdienaar of een interview van een vrijwilliger afnemen.

 

PF

Alle foto's kan je hier vinden

 

 

JVR-20190317-114323-00012_S.jpg

Tijdens de eucharistievieringen van zaterdag 16 maart en zondag 17 maart werd er traditiegetrouw ook aan ‘Vaderdag’ gedacht. Pastoor Jos had een attentie voorzien voor alle vaders, mannen, mensen met de naam Jozef of Jef of Jos die samen met de feestdag van Sint-Jozef op 19 maart gevierd worden. Enkele dames overhandigden hen een mooi viooltje. Sommige mensen namen ook een plantje mee om rond 19 maart te bezorgen aan een zieke of eenzame man uit onze parochie. Het is een mooie traditie die echt wel geapprecieerd wordt door onze mannelijke parochianen zoals je op de foto’s kan zien.

PF

Alle foto's kan je hier vinden.

JVR-20190203-111859-00006.jpg

Zondag 3 februari werd het feest van Maria-Lichtmis gevierd. De jonge gezinnen die een kindje hadden laten dopen in het voorbije jaar werden speciaal uitgenodigd in de eucharistieviering van 11.00 u. Ze kwamen allemaal vooraan in de kerk zitten zodat de kindjes alles goed konden zien. In het evangelie volgens Lucas werd beschreven hoe Maria en Jezus in de tempel werden opgewacht door Simeon en Hanna. Simeon had van de Heilige Geest de belofte gekregen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien. Op het einde van de homilie verwees pastoor Jos ook naar de traditie van het bakken van pannenkoeken met dit feest. “Geen vrouwtje zo arm, of ze maakt op Lichtmis haar pannetje warm. De vorm en kleur van de pannenkoeken verwijzen naar de zon en het licht. Wie met Lichtmis pannenkoeken eet zal een voorspoedig jaar hebben.” Na de homilie werd de zegen gevraagd over onze jonge gezinnen. Samen met hen baden we het mooie gebed ‘Wees gegroet Maria’. Bij het einde van deze fijne viering kregen de ouders het bewaarengeltje van hun kindje als aandenken aan het doopsel mee naar huis.  

P.F.

Alle foto's kan je hier vinden.

JVR-20190203-111933-00011.jpg

kontich sint martinus LR

Nieuws Sint-Martinus

Vormelingen bezoeken abdij van Averbode

02-04-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Zaterdag 30 maart zochten de vormelingen van de Sint-Martinusparochie de stilte op in de abdij van Averbode, bij de paters Norbertijnen. We verzamelden onder een stralende zon op het plein...

lees verder

ONZE-LIEVE-VROUW van de REEP opnieuw ope…

27-03-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Ook het voorbije jaar was de Reepkapel aan de Mechelsesteenweg voor heel wat mensen een plaats om zich even terug te trekken, in alle rust de zorgen even van zich...

lees verder

Vaderdag gevierd!

20-03-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Tijdens de eucharistievieringen van zaterdag 16 maart en zondag 17 maart werd er traditiegetrouw ook aan ‘Vaderdag’ gedacht. Pastoor Jos had een attentie voorzien voor alle vaders, mannen, mensen met...

lees verder

Vormselvoorbereiding met Kruisoplegging

26-02-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Zaterdag 23 februari hebben onze vormelingen op een aanschouwelijke manier de vormselsymbolen ‘water’ en ‘vuur’ leren kennen. Water is leven gevend, niemand kan zonder water. Onze jongeren zijn er zich...

lees verder

Lichtmisviering

04-02-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Zondag 3 februari werd het feest van Maria-Lichtmis gevierd. De jonge gezinnen die een kindje hadden laten dopen in het voorbije jaar werden speciaal uitgenodigd in de eucharistieviering van 11.00...

lees verder

Free Joomla! template by Age Themes