Agenda Sint-Martinus

JVR-20190203-111859-00006.jpg

Zondag 3 februari werd het feest van Maria-Lichtmis gevierd. De jonge gezinnen die een kindje hadden laten dopen in het voorbije jaar werden speciaal uitgenodigd in de eucharistieviering van 11.00 u. Ze kwamen allemaal vooraan in de kerk zitten zodat de kindjes alles goed konden zien. In het evangelie volgens Lucas werd beschreven hoe Maria en Jezus in de tempel werden opgewacht door Simeon en Hanna. Simeon had van de Heilige Geest de belofte gekregen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien. Op het einde van de homilie verwees pastoor Jos ook naar de traditie van het bakken van pannenkoeken met dit feest. “Geen vrouwtje zo arm, of ze maakt op Lichtmis haar pannetje warm. De vorm en kleur van de pannenkoeken verwijzen naar de zon en het licht. Wie met Lichtmis pannenkoeken eet zal een voorspoedig jaar hebben.” Na de homilie werd de zegen gevraagd over onze jonge gezinnen. Samen met hen baden we het mooie gebed ‘Wees gegroet Maria’. Bij het einde van deze fijne viering kregen de ouders het bewaarengeltje van hun kindje als aandenken aan het doopsel mee naar huis.  

P.F.

Alle foto's kan je hier vinden.

JVR-20190203-111933-00011.jpg

JVR-20190113-121952-00036.jpg

Bij een nieuw jaar horen traditioneel nieuwjaarswensen. Om iedereen de kans te geven die te kunnen uitwisselen, organiseert de Sint-Martinusparochie jaarlijks een nieuwjaarsreceptie op de zondag na driekoningen. Dit jaar was de Magdalenazaal op 13 januari het toneel van menige handdruk en welgemeende zoen.

Al vanaf 10 u. waren enkele vrijwilligers op post om de zaal klaar te zetten en te versieren, en de hapjes en drankjes voor te bereiden. Tegen 11.30 u. kregen zij het gezelschap van een delegatie van de Jins van Kontich. Deze 17-jarige scouts en gidsen verdienen een centje bij voor hun buitenlands kamp door o.a. serveer- en afwaswerk op deze receptie. Zo kunnen de parochievrijwilligers op tijd en stond ook eens een woordje wisselen… Danku, Jins!

Rond 12 u. sijpelden de eerste kerkgangers van de 11-urenmis dan de zaal binnen. Al snel gevolgd door vele andere vrijwilligers, leden en bestuurders van parochiale verenigingen, medewerkers, kennissen en sympathisanten van onze parochiekern. Daarnaast verwelkomden we ook delegaties van onze pastorale eenheid Immanuel, en van de andere parochiekernen van de voormalige federatie Kontich.

Een bont gezelschap, dat echter stilaan één ding gemeen heeft: we worden allemaal een jaartje ouder. Daar wees pastoor Jos Kempenaers op in zijn ‘Nieuwjaarsbrief’, die dit jaar vooral één grote dankuwel was voor alle vrijwilligers, sponsors en al wie op welke manier ook bijdraagt aan het draaiende houden van onze parochiekern en haar verenigingsleven.

Daarna verlootte een onschuldige hand de net als vorig jaar niet afgehaalde hoofdprijs van de parochiefeestentombola. Het lot (of was het de hand van God?) gaf eens te meer een teken dat toeval niet bestaat: viel vorig jaar nog Robert Vergauwen als jarenlang organisator van de parochiefeesten in de prijzen, dan was het nu de beurt aan … André Moennaert om op weekend te gaan. Wat een mooi dankjewel voor André, die eind juni afscheid neemt als organist/begeleider van ons Sint-Martinuskoor. Met 75 lentes is de tijd gekomen om het wat rustiger aan te gaan doen en meer tijd met de familie te kunnen spenderen. We wensen het hem van harte!

En terwijl de Jins nog eens met de hapjes rondgingen, werden de glazen nogmaals geheven op een gezond en zegenrijk nieuw jaar 2019!

RL

JVR-20181225-110217-00012.jpg

 

Dit jaar was er geen Kerstnachtviering maar er was wel een hele mooie stemmige viering op Kerstdag zelf. De kerk liep langzaam vol met veel mensen waaronder heel wat jonge gezinnen, vormelingen en eerstecommunicanten. Het kindje Jezus werd voorzichtig rondgedragen door een vormeling en het werd onder begeleiding van twee kinderen die een kaars droegen in de kribbe gelegd van onze prachtige kerststal. Dankzij onze bloemschiksters brandden er talloze lichtjes in de kerstbomen en was de kerk feestelijk versierd. Het Sint-Martinuskoor zong onder begeleiding van André de mooie oude gekende kerstliederen en zo vierden we samen met hen de geboorte van Jezus, Jezus die ons de weg toont naar een wereld waar iedereen zorg draagt voor elkaar en waar elke mens meetelt, van welke afkomst ook. Bij het aanbrengen van de offergaven door enkele vormelingen en eerstecommunicanten kwamen de andere kinderen mee met een eigen gemaakte ster. Deze sterren, allen met een persoonlijke kerstwens, werden voor de kerststal geplaatst. Na het gebed om vrede was het deugddoend om te zien hoe de mensen rechtstonden om elkaar van harte een Zalig Kerstfeest te wensen. Na de viering bleven heel wat mensen de kerststal bewonderen. Hopelijk mag de boodschap van Jezus ons nog lang bijblijven en proberen ook wij om zijn weg van naastenliefde en vrede voor iedereen te volgen. 

P.F.

Alle foto's kan je hier vinden.

JVR-20190106-110409-00032_s.jpg

Alle goede dingen bestaan in drieën: verleden, heden en toekomst; geloof, hoop en liefde; Vader, Zoon en Heilige Geest, ... En zo waren we op 6 januari toe aan de derde ingroeiviering van de eerstecommunicanten, en kwamen drie Wijzen uit het Oosten deze 11-urenmis opluisteren. De driekoningenzangers van Waarloos brachten door gezondheidsproblemen van hun ouderdomsdeken de driekoningenliederen tweestemmig, maar dat was er niet aan te horen. Ook de vaste accordeonist was gaan ‘Pocussen’ en kon er dus niet bij zijn, maar in Edward was een waardig vervanger gevonden. Een sfeervolle viering was het resultaat! De kinderen (en ook wel volwassenen) van de talrijk opgekomen gezinnen, keken zich de ogen uit.

Deze viering was zoals gezegd immers ook de derde ingroeiviering op weg naar de eerste communie van 25 mei 2019. De eerste viering maakten de kinderen kennis met de eucharistie en leerden ze een kruisteken maken. De tweede ingroeiviering draaide rond ontferming, vergeving, verzoening en vrede. En in deze derde viering leerden de kandidaat-communicanten daadwerkelijk luisteren naar het Woord van Jezus. Daartoe bleven ze tot na het evangelie in de kerk aanwezig. Pas daarna trokken ze in groepjes met hun begeleiders naar de pastorie. Daar kregen ze meer informatie over de dienst van het Woord, de lezingen, de drie kleine kruisjes die we maken vlak voor het evangelie, en de bijbel waar al die mooie teksten in staan. De kinderen ontvingen ook allemaal een kleine bijbel (zie foto), een bladwijzer, en de nodige documentatie om thuis hun communiehoekje verder aan te vullen. Zo leren zij stapsgewijs de verschillende onderdelen van de eucharistieviering en het christen-zijn kennen.

Intussen had pastoor Kempenaers in zijn homilie voor de broers en zussen van de communicanten de link gelegd tussen het feest van Driekoningen en Verloren Maandag, waarbij ook het Antwerpse gebruik van worstenbrood en appelbollen historisch werd geduid als liefdadigheidsinitiatief. Helemaal in de geest hiervan sloten de driekoningenzangers de viering af met een paar laatste liederen, waarna hun mandje ten voordele van ’t Spinneke vlot gevuld werd. En ook de busjes van Schakel kletterden als vanouds bij het buitengaan.

Tot de volgende ingroeiviering op 10 februari!

RL

Flor_s.jpg

Zaterdag 8 december heeft Flor Croux de vormelingen samen met enkele ouders een uitvoerige rondleiding gegeven in onze Sint-Martinuskerk. Ze hebben zowel alle mooie zichtbare als de vele verborgen plekjes ontdekt. Flor heeft hen uit het evangelieboek laten lezen, een boek dat ze nog nooit van dichtbij bekeken hebben. In de sacristie hebben ze een eerste kennismaking met de vormselsymbolen gemaakt. Enkele mama’s kregen daar de verantwoordelijkheid om enkele mooie versierde priesterkleren te laten zien. Zowel voor de vormelingen als voor de begeleidende ouders is het een boeiende rondleiding in onze kerk geworden. Na het bezoek en na een deugddoend vieruurtje hebben we onze vormelingen verteld over de Gaven van de H. Geest. Ze hebben met voorbeelden uit hun eigen leven ontdekt waarin ze de kracht en de gaven van de H. Geest kunnen vinden.

Nu kijken we samen uit naar het feest van Kerstmis.

P.F.

Alle foto's kan je hier vinden.

kontich sint martinus LR

Nieuws Sint-Martinus

Lichtmisviering

04-02-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Zondag 3 februari werd het feest van Maria-Lichtmis gevierd. De jonge gezinnen die een kindje hadden laten dopen in het voorbije jaar werden speciaal uitgenodigd in de eucharistieviering van 11.00...

lees verder

Nieuwjaarsreceptie

16-01-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Bij een nieuw jaar horen traditioneel nieuwjaarswensen. Om iedereen de kans te geven die te kunnen uitwisselen, organiseert de Sint-Martinusparochie jaarlijks een nieuwjaarsreceptie op de zondag na driekoningen. Dit jaar...

lees verder

Ingroeiviering met Driekoningen!

13-01-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Alle goede dingen bestaan in drieën: verleden, heden en toekomst; geloof, hoop en liefde; Vader, Zoon en Heilige Geest, ... En zo waren we op 6 januari toe aan de...

lees verder

Viering op kerstdag

01-01-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

  Dit jaar was er geen Kerstnachtviering maar er was wel een hele mooie stemmige viering op Kerstdag zelf. De kerk liep langzaam vol met veel mensen waaronder heel wat jonge...

lees verder

Kerkbezoek met Flor

15-12-2018 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Zaterdag 8 december heeft Flor Croux de vormelingen samen met enkele ouders een uitvoerige rondleiding gegeven in onze Sint-Martinuskerk. Ze hebben zowel alle mooie zichtbare als de vele verborgen plekjes...

lees verder

Free Joomla! template by Age Themes