Agenda Sint-Martinus

Hiermee nodigen wij u vriendelijk uit op onze parochieraad, die plaats heeft op maandag 5 maart om 20.00 u. in de Martinuszaal van het parochiecentrum, Magdalenastraat 21, Kontich.

Op de agenda:

- Onze pastoor Jos gaat persoonlijk in op twee belangrijke vragen:

Welk "priesterleven" heb ik tot nog toe geleid?

Wat "bezielt" mij om vandaag en morgen nog verder priester te zijn?

- Emiel Baeckelmans geeft belangrijke informatie over de werking van onze Pastorale Eenheid "IMMANUEL". Emiel is namelijk samen met pastoor Paul COOLS (Hove) mede-coördinator van onze nieuwe PE. Hij is dus zeer goed geplaatst om ons over deze nieuwe stap te informeren.

Vastenprogramma 2018

Sint-Martinus.jpg

De parochie Sint-Martinus nodigt u uit om mee te gaan op weg naar Pasen.

De vasten is elk jaar een periode om naar uit te kijken.

Het is een jaarlijkse kans om onze motieven uit te zuiveren

en opnieuw naar de essentie van het evangelie te gaan.

 

Het komt tot uiting in de werkwoorden:

versoberen, Broederlijk Delen,

bidden, vergiffenis vragen en schenken.

 

Van harte wensen we jullie een gezegende veertigdaagse

vasten toe, op weg naar een vreugdevol Paasfeest.

DSC_1150.jpg

7 januari – Feest van de Openbaring van de Heer, beter bekend als … Driekoningen! De viering in Sint-Martinus was niet alleen de eerste van een nieuwe reeks maandelijkse vieringen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Reep, maar ook de derde ingroeiviering van onze eerstecommunicanten.

En die werd dus fraai opgeluisterd door de drie wijzen die vergezeld van hun accordeonist ‘uit het verre Waarloos’ waren afgezakt à la berline postiljon.

Bij zo’n ingroeiviering is er sowieso al een gezellige drukte, want de communicantjes-in-spe zorgen met hun ouders, broers en zussen voor een welgevulde kerk. Maar als dan ook nog eens de Driekoningen zingend hun intrede doen, kan de sfeer niet meer stuk.

De jongens en meisjes van Kring 8 maken de dienst van het woord zo bewust mogelijk mee; daarvoor zorgt o.a. een aangepaste schuldbelijdenis, die door 4 kinderen wordt gebracht. Koen Herreman begeleidt de samenzang. Later mogen twee andere kinderen het kaarslicht en het evangelieboek aanbrengen samen met de misdienaars, nadat de koningen een knappe tussenzang ten beste hebben gegeven.

Na het evangelie vertrekken de toekomstige eerstecommunicanten in 10 groepjes met hun begeleidende ouders naar de pastorij of de weekkapel. Daar hebben ze een kringgesprek waarin ze nader ingaan op een volgend aspect van hun onderweg-zijn naar hun eerste communie. Ook wordt o.a. op een speelse manier van gedachten gewisseld over de manier waarop de communie-hoekjes bij iedereen thuis vorm krijgen.

Bij de communie sluiten de kinderen terug aan bij de viering, net op tijd om nog op enkele originele driekoningenliederen te worden getrakteerd. De Waarlose driekoningenzangers kunnen nog steeds bogen op een mooi repertoire, en we zijn hen dan ook heel dankbaar voor het opluisteren van deze ingroeiviering, net als de begeleidende ouders en al wie eraan meegewerkt heeft!

Ruben Librecht

 

Alle foto's kan je bekijken via het menu links: kies FOTO'S .

Jos.jpg

Zondag 14 januari vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats in de Magdalenazaal. Na een mooie eucharistieviering, muzikaal verzorgd door het Sint-Martinuskoor, versterkt door enkele leden van het Altena musicakoor en onder deskundige leiding van André Moennaert, kwamen vele parochianen naar de receptie. Het werd al vlug een gezellig samenzijn. We mochten heel wat mensen van de andere parochies van onze pastorale eenheid Immanuel ontmoeten alsook enkele afgevaardigden van het gemeentebestuur. Dit jaar konden we rekenen op vijf enthousiaste leden van de jeugdbeweging Jins die iedereen vergastten op een drankje en een hapje. Pastoor Jos klom ook nu weer op een stoel om plechtig zijn nieuwjaarsbrief voor te lezen. Hierbij dankte hij vooral de vele vrijwilligers zonder wie de parochies niet meer zouden kunnen bestaan. Tijdens het bekijken van de talrijke foto’s over alle activiteiten in onze parochie van het voorbije jaar werden de nodige parochienieuwtjes uitgewisseld. Het was voor iedereen een warme ontmoeting. Nadat de laatste glazen door de jongeren van de Jins waren afgewassen, de tafels waren weggeruimd en de bloemetjes waarmee Maria Leemans de tafels had versierd waren uitgedeeld aan enkele medewerkers ging iedereen met een goed gevoel naar huis.

P.F.

JVR-20180114-132849-00038.jpg

JVR-20171225-000002-00015.jpg

Het feest van Kerstmis begon al op zondagavond, 24 december om 22.45 u. Tijdens het zingen van stemmige kerstliederen door het Sint-Martinuskoor en het seniorenkoor van Kontich-Kazerne onder leiding van André Moennaert, Koen Herreman en Mia Van Kerckhoven tijdens de kerstwake kwamen stilaan vele mensen van binnen en buiten onze Sint-Martinusparochie de mooi versierde kerk binnen. Bij het begin van de nachtviering werd het kindje Jezus in de kribbe van de kerststal gelegd. Het werd een mooie rustige viering waarin iedereen mee bad en zong. Kerstmis gaat niet zozeer om het geven van cadeaus, het uitbundig vieren, maar om het geven van aandacht aan elkaar, om de vriendschap en de vrede tussen velen mensen. Na de nachtviering stonden er enkele medewerkers achteraan in de kerk klaar om de mensen te vergasten op een glaasje Glühwein of warme chocomelk vergezeld van "stercake". Dit gaf de mensen de kans om in verbondenheid met elkaar kerstwensen uit te wisselen en gezellig na te praten, over de parochiegrenzen heen. De aanwezigheid van zoveel mensen gaf ons, medewerkers, een echt kerstgevoel. Het gevoel van samenhorigheid in onze pastorale eenheid Immanuel was duidelijk voelbaar. De Glühwein en de chocomelk waren opgedronken, de laatste cake werd uitgedeeld en iedereen ging met een dankbaar gevoel terug naar huis.

’s Anderdaags, kerstdag zelf, vonden dan weer heel wat jonge gezinnen met kinderen de weg naar de kerk. Enkele eerstecommunicantjes en vormelingen lazen tijdens de viering een schuldbelijdenis, een voorbede of een bezinning. Pastoor Jos werd bijgestaan door vijf misdienaars, van wie één gevorderde, en vier vormelingen die misdienen als hun engagement hebben opgenomen als voorbereiding op het vormsel. Tijdens de offergave brachten enkele kinderen een ster aan waarbij ze op de achterkant een wens hadden opgeschreven. Ook nu weer werd de viering opgeluisterd door het zingen van mooie kerstliederen, deze keer door het Altena Musica-koor onder leiding van André. Het was een vredevol en fijn kerstweekend.

Heel veel dank aan al die mensen die dit allemaal mogelijk maakten.

Foto’s zijn terug te vinden via het menu links: kies "Foto's".

P.F.

kontich sint martinus

Nieuws Sint-Martinus

Parochieraad 5 maart

19-02-2018 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Hiermee nodigen wij u vriendelijk uit op onze parochieraad, die plaats heeft op maandag 5 maart om 20.00 u. in de Martinuszaal van het parochiecentrum, Magdalenastraat 21, Kontich. Op de agenda: -...

lees verder

Vieringen in de vastenperiode

01-02-2018 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

{tab Vastenprogramma 2018} De parochie Sint-Martinus nodigt u uit om mee te gaan op weg naar Pasen. De vasten is elk jaar een periode om naar uit te kijken. Het is een jaarlijkse...

lees verder

Nieuwjaarsreceptie

27-01-2018 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Zondag 14 januari vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats in de Magdalenazaal. Na een mooie eucharistieviering, muzikaal verzorgd door het Sint-Martinuskoor, versterkt door enkele leden van het Altena musicakoor en onder...

lees verder

Driekoningen van de partij op derde ingr…

09-01-2018 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

7 januari – Feest van de Openbaring van de Heer, beter bekend als … Driekoningen! De viering in Sint-Martinus was niet alleen de eerste van een nieuwe reeks maandelijkse vieringen...

lees verder

Kerstvieringen in Sint-Martinus

27-12-2017 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Het feest van Kerstmis begon al op zondagavond, 24 december om 22.45 u. Tijdens het zingen van stemmige kerstliederen door het Sint-Martinuskoor en het seniorenkoor van Kontich-Kazerne onder leiding van...

lees verder

Free Joomla! template by Age Themes