Agenda Sint-Martinus

5deingroeiviering 1

De laatste ingroeiviering dateerde van februari ll. en dan kwam het coronavirus alles overhoop gooien: geen vieringen in maart en april én zelfs de eerstecommunieviering van 16 mei werd uitgesteld. Gelukkig kregen wij in de loop van juni “groen licht” vanuit het bisdom: de eerstecommunieviering mag plaatshebben op zondag 20 september … maar met (helaas) heel wat beperkingen! Om onze 75 kandidaat-communicanten toch goed voor te bereiden werd er afgesproken met de werkgroep om nog twee ingroeivieringen te verzorgen, nl. zondag 30 augustus en zondag 6 september.

5deingroeiviering 2

Het was dus uitkijken hoe onze achtjarigen zouden reageren na een lange afwezigheid. Bij het binnenkomen van de kerk keken ouders en kinderen raar op: handen ontsmetten, mondmaskers op voor de volwassenen en … een plaatsje aangewezen krijgen door parochieverantwoordelijken. Na verwelkoming door voorganger pastoor Jos Kempenaers en ook door Noor van de werkgroep vertrokken de kinderen samen met de medewerkers naar de pastorij waar hen de betekenis van offerande en consecratie werd uitgelegd aan de hand van mooie prenten. Ook belangrijk: de kinderen werden “ingewijd” in de manier van te communie gaan. Hopelijk onthouden zij hoe zij op een respectvolle manier voor het eerst Jezus mogen ontvangen in de vorm van een geconsacreerde hostie. Kathleen vertelde na de communie op vlotte wijze wat er in de pastorij besproken werd en Koen sloot jubelend af met prachtig orgelspel!

Zondag 6 september was dan de zesde en laatste ingroeiviering ter voorbereiding van de Grote Dag voor onze achtjarigen op 20 september.

Alle foto's kan je hier vinden.

 Moederdag2020

Alle foto's kan je hier vinden (klik hier).

Moederdag 2020

15 augustus is de liturgische hoogdag waarop we de Tenhemelopneming van Maria vieren. Dit feest zit diep verankerd in onze christelijke cultuur en wordt nog altijd in alle lagen van onze bevolking gevierd. De tijd van 'Saint-Marie' in een stadsomgeving en van 'halfoogst' in een meer landelijke omgeving mag dan al een heel eind achter ons liggen, aan de kern is niet geraakt: deze Mariale feestdag bij uitstek is ook een feest van en voor moeder en uiteraard ook van en voor alle Maria's, de vele varianten en afleidingen van deze onsterfelijke naam inbegrepen.

Dit feest moest dit jaar gevierd worden met de beperkingen ten gevolge van Covid-19. In Sint-Martinus gebeurde dit in de eucharistieviering van 11 uur, die werd voorgegaan door pastoor Jos Kempenaers en met Jacques Le Leu als lector. Ze stond helemaal in het teken van Maria, de patrones van ons bisdom. Ze had haar plaats in de zijbeuk mogen verlaten en had een ereplaats gekregen vooraan naast het altaar, met aan haar voeten een prachtige ruiker witte gladiolen. De feestelijke stemming werd nog kracht bijgezet door Koen Herreman, die achteraan boven aan het grote orgel de viering muzikaal begeleidde met o.m. Marialiederen. Koren staan vandaag immers nog altijd buitenspel in de vieringen, maar gelukkig is er nog Koen...

Na het slotgebed kregen alle aanwezigen een mooie roos aangeboden.

Alle aanwezigen? Inderdaad! We waren het gewoon dat op moederdag alle vrouwen van een mooie roos werden voorzien, maar... met vaderdag was de coronatijd net begonnen en de mannen 'schoten er toen over'... En dat heeft pastoor Jos vandaag op het einde van de viering rechtgezet. De dankbaarheid van alle aanwezigen was op hun gezicht af te lezen.

Daarom waren er alleen maar tevreden mensen bij het verlaten van de kerk tijdens en na de erg gesmaakte 'sortie' van onze orgelist.

Het waren hartverwarmende momenten in deze toch wel vreemde coronatijd.

LVl

 

OpenKerkendagen 2020

Tijdens het "Open Kerkenweekend" is iedereen welkom in onze open en gastvrije Sint-Martinuskerk
op zaterdag, 6 juni van 10.00 u. tot 14.00 u. en
op zondag, 7 juni van 10.00 u. tot 14.00 u.
mits het in acht nemen van de geldende gezondheidsinstructies.
Alle foto's kan je hier vinden.
Samen met veel andere parochies, sluiten we dit weekend af op zondag om 14.00 u. met “Ode aan de Vreugde" op de beiaard.

Hervatten vieringen 2

Alle foto's kan je hier vinden.

 

Het is er eindelijk van gekomen… Na maanden vol ongeduld wachten mag er opnieuw gevierd worden in onze kerken. Hoewel…  uitvaarten hebben in die periode altijd gekund in onze Kontichse parochies, maar dan wel met inachtneming van de strenge coronaregeling. Een twaalftal werden er genoteerd, zowat gelijk verdeeld over Kontich-Kazerne, Sint-Rita en Sint-Martinus, en voor zover we weten weinig of geen slachtoffers van de pandemie.

Voor de heropstart van de vieringen werden de richtlijnen vanuit het bisdom gretig aangegrepen. Was onze pastorale eenheid Immanuel de motor van die voorbereiding, dan gebeurde het veldwerk in eerste instantie door de kerkraden in overleg met de PKG’s of plaatselijke kerngroepen.

En of er werk verzet werd…

Dat hebben de kerkbezoekers in onze parochies goed ondervonden. Alles was in gereedheid gebracht om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. In Sint-Martinus zag het er zelfs feestelijk uit met de mooi gestrikte witte linten die duidelijk maakten in welke rijen men wél en niet kon plaatsnemen. Op zaterdag en zondag waren de meeste getrouwen van de wekelijkse viering aanwezig. Ze werden voorbeeldig door Mia en Lea naar een plaats gebracht waar ze veilig zaten, en later zorgden beiden ervoor dat iedereen op een veilige manier vooraan de communie kon ontvangen.

Bij het begin van de zaterdagviering werd de paaskaars door koster Paul begeleid door voorganger pastoor Jos van achteraan naar voren gedragen en daar gewijd en aangestoken. In de paastijd was dat immers niet kunnen gebeuren ! ’s Anderendaags voltrokken koster Jos en pastoor Jos deze korte plechtigheid begeleid door het zinderende spel van Koen op het grote orgel. 

De vredeswens op het einde van de viering gebeurde met een glimlach en met handgezwaai, en voor de collecte stond het mandje klaar op de tafels langs de weg naar de uitgang. Zondag kon dat bij de tonen van een jubelende orgelsortie.  We zagen hierbij veel tevreden gezichten. Tevreden omdat alles veilig en vlot was verlopen, tevreden omwille van het weerzien van vele bekenden, tevreden omdat een grote stap gezet was naar ‘een meer gewoon’ leven.

Met een dikke proficiat en met grote dankbaarheid voor de wekenlange voorbereiding die aan deze heropstart voorafging en uiteindelijk het werk was van een grote groep vrijwillige medewerkers in onze Kontichse parochies mogen we tevreden terugblikken over deze geslaagde nieuwe start.

LVl

communiehoekje

Het communiehoekje in onze Sint-Martinuskerk: een bezoekje meer dan waard!

Zestien mei ll. zou de bekroning worden van een maandenlange voorbereiding op de eerste communie. Vijfenzeventig meisjes en jongens waren zeer degelijk voorbereid op dit heuglijke moment en keken er samen met velen naar uit. Helaas, helaas dat verdomde coronavirus verstoorde de laatste ingroeivieringen EN de feestelijke viering zelf. Toch hebben wij de kandidaat-eerstecommunicanten en hun familieleden niet vergeten. Sinds zaterdag 16 mei is er naast het altaar een communiehoekje opgebouwd met daarbij een aantal voorwerpen die de kinderen na de ingroeivieringen meekregen, o.a. een flesje doopwater, een mooi Jezusboek, een kaart met de tekst van het Onze Vader, een kaarsje, een vredesduifje, …

Alle meisjes en jongens kregen een uitnodiging in de bus om het communiehoekje eens te komen “bezoeken”. Wijzelf waren zaterdag en zondag ll. er getuige van dat verscheidene gezinnen op de uitnodiging zijn ingegaan. Sommige kandidaat-eerstecommunicanten hadden zelfs hun “communiekleren” aan. Het mooi ingerichte communiehoekje werd ook vaak gebruikt als achtergrond voor een mooie foto van de aanstaande communicant.

Ook de volgende weekends kan iedereen een bezoekje brengen aan de Sint-Martinuskerk en dit tussen 10 en half 12. Naast het communiehoekje hebben ook de vormelingen enkele mooie attributen uitgestald. En vermits het meimaand is, staat ook het prachtige Mariabeeld te pronken naast het altaar. Een bezoekje meer dan waard dus!

Alle foto's kan je hier vinden (klik hier).

kontich sint martinus LR

Nieuws Sint-Martinus

05 september 2020
5deingroeiviering 1
Nieuws Sint-Martinus Jan Van Riet

Vijfde ingroeiviering eerstecommuniecanten

De laatste ingroeiviering dateerde van februari ll. en dan kwam het coronavirus alles overhoop gooien: geen vieringen in maart en april én zelfs de eerstecommunieviering van 16 mei werd uitgesteld. Gelukkig kregen wij in de loop van juni “groen licht” vanuit…

Meimaand - Mariamaand

12 mei 2020 536
Meimaand Mariamaand
Wie sinds begin mei onze kerk bezoekt voor een stil gebed of een korte bezinning kan dit…

Free Joomla! template by Age Themes