Agenda Sint-Martinus

 Moederdag2020

Alle foto's kan je hier vinden (klik hier).

Moederdag 2020

15 augustus is de liturgische hoogdag waarop we de Tenhemelopneming van Maria vieren. Dit feest zit diep verankerd in onze christelijke cultuur en wordt nog altijd in alle lagen van onze bevolking gevierd. De tijd van 'Saint-Marie' in een stadsomgeving en van 'halfoogst' in een meer landelijke omgeving mag dan al een heel eind achter ons liggen, aan de kern is niet geraakt: deze Mariale feestdag bij uitstek is ook een feest van en voor moeder en uiteraard ook van en voor alle Maria's, de vele varianten en afleidingen van deze onsterfelijke naam inbegrepen.

Dit feest moest dit jaar gevierd worden met de beperkingen ten gevolge van Covid-19. In Sint-Martinus gebeurde dit in de eucharistieviering van 11 uur, die werd voorgegaan door pastoor Jos Kempenaers en met Jacques Le Leu als lector. Ze stond helemaal in het teken van Maria, de patrones van ons bisdom. Ze had haar plaats in de zijbeuk mogen verlaten en had een ereplaats gekregen vooraan naast het altaar, met aan haar voeten een prachtige ruiker witte gladiolen. De feestelijke stemming werd nog kracht bijgezet door Koen Herreman, die achteraan boven aan het grote orgel de viering muzikaal begeleidde met o.m. Marialiederen. Koren staan vandaag immers nog altijd buitenspel in de vieringen, maar gelukkig is er nog Koen...

Na het slotgebed kregen alle aanwezigen een mooie roos aangeboden.

Alle aanwezigen? Inderdaad! We waren het gewoon dat op moederdag alle vrouwen van een mooie roos werden voorzien, maar... met vaderdag was de coronatijd net begonnen en de mannen 'schoten er toen over'... En dat heeft pastoor Jos vandaag op het einde van de viering rechtgezet. De dankbaarheid van alle aanwezigen was op hun gezicht af te lezen.

Daarom waren er alleen maar tevreden mensen bij het verlaten van de kerk tijdens en na de erg gesmaakte 'sortie' van onze orgelist.

Het waren hartverwarmende momenten in deze toch wel vreemde coronatijd.

LVl

kontich sint martinus LR

Nieuws Sint-Martinus

05 september 2020
5deingroeiviering 1
Nieuws Sint-Martinus Jan Van Riet

Vijfde ingroeiviering eerstecommuniecanten

De laatste ingroeiviering dateerde van februari ll. en dan kwam het coronavirus alles overhoop gooien: geen vieringen in maart en april én zelfs de eerstecommunieviering van 16 mei werd uitgesteld. Gelukkig kregen wij in de loop van juni “groen licht” vanuit…

Meimaand - Mariamaand

12 mei 2020 542
Meimaand Mariamaand
Wie sinds begin mei onze kerk bezoekt voor een stil gebed of een korte bezinning kan dit…

Free Joomla! template by Age Themes