Agenda Sint-Martinus

5deingroeiviering 1

De laatste ingroeiviering dateerde van februari ll. en dan kwam het coronavirus alles overhoop gooien: geen vieringen in maart en april én zelfs de eerstecommunieviering van 16 mei werd uitgesteld. Gelukkig kregen wij in de loop van juni “groen licht” vanuit het bisdom: de eerstecommunieviering mag plaatshebben op zondag 20 september … maar met (helaas) heel wat beperkingen! Om onze 75 kandidaat-communicanten toch goed voor te bereiden werd er afgesproken met de werkgroep om nog twee ingroeivieringen te verzorgen, nl. zondag 30 augustus en zondag 6 september.

5deingroeiviering 2

Het was dus uitkijken hoe onze achtjarigen zouden reageren na een lange afwezigheid. Bij het binnenkomen van de kerk keken ouders en kinderen raar op: handen ontsmetten, mondmaskers op voor de volwassenen en … een plaatsje aangewezen krijgen door parochieverantwoordelijken. Na verwelkoming door voorganger pastoor Jos Kempenaers en ook door Noor van de werkgroep vertrokken de kinderen samen met de medewerkers naar de pastorij waar hen de betekenis van offerande en consecratie werd uitgelegd aan de hand van mooie prenten. Ook belangrijk: de kinderen werden “ingewijd” in de manier van te communie gaan. Hopelijk onthouden zij hoe zij op een respectvolle manier voor het eerst Jezus mogen ontvangen in de vorm van een geconsacreerde hostie. Kathleen vertelde na de communie op vlotte wijze wat er in de pastorij besproken werd en Koen sloot jubelend af met prachtig orgelspel!

Zondag 6 september was dan de zesde en laatste ingroeiviering ter voorbereiding van de Grote Dag voor onze achtjarigen op 20 september.

Alle foto's kan je hier vinden.

kontich sint martinus LR

Nieuws Sint-Martinus

21 augustus 2020
Moederdag2020
Nieuws Sint-Martinus Leo Van linden

Zaterdag 15 augustus: Moederdag

Alle foto's kan je hier vinden (klik hier). Moederdag 2020 15 augustus is de liturgische hoogdag waarop we de Tenhemelopneming van Maria vieren. Dit feest zit diep verankerd in onze christelijke cultuur en wordt nog altijd in alle lagen van onze bevolking…

Meimaand - Mariamaand

12 mei 2020 542
Meimaand Mariamaand
Wie sinds begin mei onze kerk bezoekt voor een stil gebed of een korte bezinning kan dit…

Free Joomla! template by Age Themes