Agenda Sint-Martinus

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JVR-20190113-121952-00036.jpg

Bij een nieuw jaar horen traditioneel nieuwjaarswensen. Om iedereen de kans te geven die te kunnen uitwisselen, organiseert de Sint-Martinusparochie jaarlijks een nieuwjaarsreceptie op de zondag na driekoningen. Dit jaar was de Magdalenazaal op 13 januari het toneel van menige handdruk en welgemeende zoen.

Al vanaf 10 u. waren enkele vrijwilligers op post om de zaal klaar te zetten en te versieren, en de hapjes en drankjes voor te bereiden. Tegen 11.30 u. kregen zij het gezelschap van een delegatie van de Jins van Kontich. Deze 17-jarige scouts en gidsen verdienen een centje bij voor hun buitenlands kamp door o.a. serveer- en afwaswerk op deze receptie. Zo kunnen de parochievrijwilligers op tijd en stond ook eens een woordje wisselen… Danku, Jins!

Rond 12 u. sijpelden de eerste kerkgangers van de 11-urenmis dan de zaal binnen. Al snel gevolgd door vele andere vrijwilligers, leden en bestuurders van parochiale verenigingen, medewerkers, kennissen en sympathisanten van onze parochiekern. Daarnaast verwelkomden we ook delegaties van onze pastorale eenheid Immanuel, en van de andere parochiekernen van de voormalige federatie Kontich.

Een bont gezelschap, dat echter stilaan één ding gemeen heeft: we worden allemaal een jaartje ouder. Daar wees pastoor Jos Kempenaers op in zijn ‘Nieuwjaarsbrief’, die dit jaar vooral één grote dankuwel was voor alle vrijwilligers, sponsors en al wie op welke manier ook bijdraagt aan het draaiende houden van onze parochiekern en haar verenigingsleven.

Daarna verlootte een onschuldige hand de net als vorig jaar niet afgehaalde hoofdprijs van de parochiefeestentombola. Het lot (of was het de hand van God?) gaf eens te meer een teken dat toeval niet bestaat: viel vorig jaar nog Robert Vergauwen als jarenlang organisator van de parochiefeesten in de prijzen, dan was het nu de beurt aan … André Moennaert om op weekend te gaan. Wat een mooi dankjewel voor André, die eind juni afscheid neemt als organist/begeleider van ons Sint-Martinuskoor. Met 75 lentes is de tijd gekomen om het wat rustiger aan te gaan doen en meer tijd met de familie te kunnen spenderen. We wensen het hem van harte!

En terwijl de Jins nog eens met de hapjes rondgingen, werden de glazen nogmaals geheven op een gezond en zegenrijk nieuw jaar 2019!

RL

JVR-20190106-110409-00032_s.jpg

Alle goede dingen bestaan in drieën: verleden, heden en toekomst; geloof, hoop en liefde; Vader, Zoon en Heilige Geest, ... En zo waren we op 6 januari toe aan de derde ingroeiviering van de eerstecommunicanten, en kwamen drie Wijzen uit het Oosten deze 11-urenmis opluisteren. De driekoningenzangers van Waarloos brachten door gezondheidsproblemen van hun ouderdomsdeken de driekoningenliederen tweestemmig, maar dat was er niet aan te horen. Ook de vaste accordeonist was gaan ‘Pocussen’ en kon er dus niet bij zijn, maar in Edward was een waardig vervanger gevonden. Een sfeervolle viering was het resultaat! De kinderen (en ook wel volwassenen) van de talrijk opgekomen gezinnen, keken zich de ogen uit.

Deze viering was zoals gezegd immers ook de derde ingroeiviering op weg naar de eerste communie van 25 mei 2019. De eerste viering maakten de kinderen kennis met de eucharistie en leerden ze een kruisteken maken. De tweede ingroeiviering draaide rond ontferming, vergeving, verzoening en vrede. En in deze derde viering leerden de kandidaat-communicanten daadwerkelijk luisteren naar het Woord van Jezus. Daartoe bleven ze tot na het evangelie in de kerk aanwezig. Pas daarna trokken ze in groepjes met hun begeleiders naar de pastorie. Daar kregen ze meer informatie over de dienst van het Woord, de lezingen, de drie kleine kruisjes die we maken vlak voor het evangelie, en de bijbel waar al die mooie teksten in staan. De kinderen ontvingen ook allemaal een kleine bijbel (zie foto), een bladwijzer, en de nodige documentatie om thuis hun communiehoekje verder aan te vullen. Zo leren zij stapsgewijs de verschillende onderdelen van de eucharistieviering en het christen-zijn kennen.

Intussen had pastoor Kempenaers in zijn homilie voor de broers en zussen van de communicanten de link gelegd tussen het feest van Driekoningen en Verloren Maandag, waarbij ook het Antwerpse gebruik van worstenbrood en appelbollen historisch werd geduid als liefdadigheidsinitiatief. Helemaal in de geest hiervan sloten de driekoningenzangers de viering af met een paar laatste liederen, waarna hun mandje ten voordele van ’t Spinneke vlot gevuld werd. En ook de busjes van Schakel kletterden als vanouds bij het buitengaan.

Tot de volgende ingroeiviering op 10 februari!

RL

Flor_s.jpg

Zaterdag 8 december heeft Flor Croux de vormelingen samen met enkele ouders een uitvoerige rondleiding gegeven in onze Sint-Martinuskerk. Ze hebben zowel alle mooie zichtbare als de vele verborgen plekjes ontdekt. Flor heeft hen uit het evangelieboek laten lezen, een boek dat ze nog nooit van dichtbij bekeken hebben. In de sacristie hebben ze een eerste kennismaking met de vormselsymbolen gemaakt. Enkele mama’s kregen daar de verantwoordelijkheid om enkele mooie versierde priesterkleren te laten zien. Zowel voor de vormelingen als voor de begeleidende ouders is het een boeiende rondleiding in onze kerk geworden. Na het bezoek en na een deugddoend vieruurtje hebben we onze vormelingen verteld over de Gaven van de H. Geest. Ze hebben met voorbeelden uit hun eigen leven ontdekt waarin ze de kracht en de gaven van de H. Geest kunnen vinden.

Nu kijken we samen uit naar het feest van Kerstmis.

P.F.

Alle foto's kan je hier vinden.

JVR-20181225-110217-00012.jpg

 

Dit jaar was er geen Kerstnachtviering maar er was wel een hele mooie stemmige viering op Kerstdag zelf. De kerk liep langzaam vol met veel mensen waaronder heel wat jonge gezinnen, vormelingen en eerstecommunicanten. Het kindje Jezus werd voorzichtig rondgedragen door een vormeling en het werd onder begeleiding van twee kinderen die een kaars droegen in de kribbe gelegd van onze prachtige kerststal. Dankzij onze bloemschiksters brandden er talloze lichtjes in de kerstbomen en was de kerk feestelijk versierd. Het Sint-Martinuskoor zong onder begeleiding van André de mooie oude gekende kerstliederen en zo vierden we samen met hen de geboorte van Jezus, Jezus die ons de weg toont naar een wereld waar iedereen zorg draagt voor elkaar en waar elke mens meetelt, van welke afkomst ook. Bij het aanbrengen van de offergaven door enkele vormelingen en eerstecommunicanten kwamen de andere kinderen mee met een eigen gemaakte ster. Deze sterren, allen met een persoonlijke kerstwens, werden voor de kerststal geplaatst. Na het gebed om vrede was het deugddoend om te zien hoe de mensen rechtstonden om elkaar van harte een Zalig Kerstfeest te wensen. Na de viering bleven heel wat mensen de kerststal bewonderen. Hopelijk mag de boodschap van Jezus ons nog lang bijblijven en proberen ook wij om zijn weg van naastenliefde en vrede voor iedereen te volgen. 

P.F.

Alle foto's kan je hier vinden.

De koren "Altena Musica ensemble" en "Sint -Martinuskoor" traden samen op in de gevangenis.

rijksgevangenis_s.jpg

Op 18 november ll. waren wij te gast in de gevangenis van Dendermonde om de eucharistieviering van 19 uur op te luisteren op uitnodiging van aalmoezenier Guido Van Hoye.

Wij doen dit nu toch al een paar jaar en toch blijft het een aparte belevenis.

Vooreerst al door de administratieve mallemolen die erbij komt kijken. En zeker niet te vergeten door het "speciaal" onthaal: passen afgeven, handtassen e.d. in de lockers, controle zoals op de luchthaven …

Er waren niet té veel alarmen deze keer, enkel nogal wat schoenen die bleven “piepen”. Onze dirigent is ook al gekend in het huis, dus de foto was niet meer nodig….

De aalmoezenier stond erbij, keek ernaar, en zag dat het goed was! De procedure verliep volgens het boekje. Een modelkoor volgens hem. Duim omhoog!

Na deze verplichte act kregen wij een toeristische rondleiding tot op de eerste verdieping, waar de kapel zich bevindt. We kwamen in het cellengedeelte, waar de trappen van staal en de gangen heel smal zijn. Ook de dwarsgang die van de ene kant van de gang naar de andere kant liep was niet anders. Maar toch mét een leuning, hoogtevrees mag je niet hebben.

De cipiers - en we zagen er toch heel wat onderweg - waren heel vriendelijk. Onderweg kruisten we nogal wat bewoners die aan het telefoneren waren.

De kapel zelf is een heel stemmig lokaal mét een piano, veel zitbanken, maar nog meer lichtjes van de kaarsjes die tijdens het inzingen werden aangestoken door de koster van dienst.

Rond 19 uur kwamen de “gevangenisparochianen” druppelsgewijs binnen. Ze werden allemaal persoonlijk welkom geheten door de aalmoezenier.

Aanvankelijk was er enkel stilte, een beetje onwennig nog, maar naarmate er meer jongens binnenkwamen werd het geroezemoes wel luider. Met zijn 54 en waren ze, iets minder dan een vierde van de gevangenispopulatie. We zagen een aandachtig jongerenpubliek vergezeld door twee aanwezige cipiers.

Van bij de verwelkoming door de aalmoezenier kon je een speld horen vallen. En dat bleef zo.

Zingen voor zo’n aandachtig publiek geeft kracht. Diegenen die voor de eerste keer meezongen waren aanvankelijk nog overdonderd, maar de onzekerheid maakte ook bij hen vlug plaats voor enthousiasme.

De woorden van het evangelie hebben in deze setting telkens een speciale betekenis. De aalmoezenier wist - door tijdens de homilie de woorden van het evangelie op het leven van de toehoorders te leggen - een gedragen boodschap van hoop mee te geven.

Ook voor ons zijn die woorden blijven hangen. Wij kunnen er ons enkel heel nederig bij aansluiten.

De kaarsjesprocessie was aandoenlijk. Alle aanwezigen konden hun kaarsje aansteken bij de icoon vooraan het altaar. De meesten van hen sloegen een eerbiedig kruis, sommigen méér dan één. Ondertussen zongen wij.

En de kaarsjes gaven véél licht ... én warmte.

Op het einde van de viering werd het avondgebed voorgelezen. De aalmoezenier nodigde de aanwezigen uit voor het stiltemoment rond het Kruis volgende week. Wie wilde komen werd verzocht een aanwezigheidsbriefje in te dienen.

Er konden nog een paar grapjes en een bisnummer af voor ons.

We kregen een dankbaar applaus dat we zeker meedragen.

Wij werden daarna door een cipier begeleid naar” het café prison” op de bovenst verdieping voor een tas koffie en een heel lekker stuk cake. Weer een speciale wandeling, maar nu was er al “veel minder volk op de baan”.

En of dat smaakte…

Nog wat napraten - wat ook wel nodig was - tot het sein ging om vlug naar huis te gaan. Het liep tegen 21 uur en de aalmoezenier moest ook zijn sleutels nog binnen brengen.

Om 21 uur was alles stil, de cellen gesloten, de cipiersploeg voor de nacht kwam en de avondploeg ging.

Wij ook. Maar wij konden de buitendeur gelukkig nog achter ons horen toevallen.

Een welgemeend DANK U aan de aalmoezenier die ons de kans gaf om dit mee te maken. En om zijn woorden van hoop méé naar huis te dragen.

kontich sint martinus LR

Nieuws Sint-Martinus

Nieuwjaarsreceptie

16-01-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Bij een nieuw jaar horen traditioneel nieuwjaarswensen. Om iedereen de kans te geven die te kunnen uitwisselen, organiseert de Sint-Martinusparochie jaarlijks een nieuwjaarsreceptie op de zondag na driekoningen. Dit jaar...

lees verder

Ingroeiviering met Driekoningen!

13-01-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Alle goede dingen bestaan in drieën: verleden, heden en toekomst; geloof, hoop en liefde; Vader, Zoon en Heilige Geest, ... En zo waren we op 6 januari toe aan de...

lees verder

Viering op kerstdag

01-01-2019 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

  Dit jaar was er geen Kerstnachtviering maar er was wel een hele mooie stemmige viering op Kerstdag zelf. De kerk liep langzaam vol met veel mensen waaronder heel wat jonge...

lees verder

Kerkbezoek met Flor

15-12-2018 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

Zaterdag 8 december heeft Flor Croux de vormelingen samen met enkele ouders een uitvoerige rondleiding gegeven in onze Sint-Martinuskerk. Ze hebben zowel alle mooie zichtbare als de vele verborgen plekjes...

lees verder

Koren in de gevangenis

15-12-2018 - Nieuws Sint-Martinus - Jan Van Riet

De koren "Altena Musica ensemble" en "Sint -Martinuskoor" traden samen op in de gevangenis. Op 18 november ll. waren wij te gast in de gevangenis van Dendermonde om de eucharistieviering van...

lees verder

Free Joomla! template by Age Themes