Want een kind is ons geboren
en een zoon gaf God aan ons.
De heerschappij rust op
zijn schouder
en zijn naam zal zijn:
Wonderbare Raadsman
Machtige God
Eeuwige Vader
de Vredevorst
Immanuel, God met ons
Immanuel, God bij ons

Want alzo lief had God de wereld
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft
Iedereen die in Hem gelooft
leeft in eeuwigheid.

(Marcel Zimmer)

 

 

De Pastorale Eenheid als netwerk van parochiekernen en geloofskernen

 

PASTORALE EENHEID, WAT IS DAT ?

 

Een pastorale eenheid is in ons bisdom een gemeenschap van parochie- en geloofskernen (scholen, wzc, …), die in onderlinge solidariteit en samenwerking hun krachten bundelen. Dit is een onontbeerlijke weg voor de duurzame vitaliteit van de Kerk.

In deze samenwerking vinden zij extra kracht en inspiratie om alle parochietaken te 'blijven' vervullen.

Beleidsdomeinen waar de Pastorale eenheid borg voor staat voor kwaliteit, samen- werking en kennisoverdracht:

1.    liturgie en gebed : waken/bevorderen/nastreven dat overal goede liturgie wordt gevierd. Het samenkomen voor de eucharistieviering of woord- en communieviering op zondag of zaterdagavond = kern van gemeenschap.

2    diaconie en solidariteit: Aandacht en bekommernis voor mensen die door lijden of miserie getroffen worden, kansarmen en uitgesloten medemensen, zieken en   rouwenden…

3    verkondiging en catechese : zorg voor een gediversifieerd aanbod van verkondiging en van geloofsverdieping. Een doorlopende en intergenerationele catechese voor alle  leeftijden is het streven. De catechese wordt sterk verankerd in onze kerkgemeenschap.

4    gemeenschapsopbouw : sterker maken van de verbondenheid tussen de gelovigen en de lokale gemeenschappen. Deze gemeenschapsopbouw richt zich ook naar alle  mensen die zoeken naar een inspiratiebron.

5    communicatie: voor de gelovigen en medewerkers binnen de pastorale eenheid alle nuttige informatie beschikbaar maken en doorgeven. En dit via verschillende schriftelijke en digitale media en via mondelinge communicaties

6    beheer financiële en materiële middelen: verwezenlijken van een door alle deelnemers in solidariteit gedragen beheer van de financiële en materiële middelen waarvoor de pastorale eenheidmoet kunnen beschikken om zijn opdracht als levende geloofsgemeenschap te kunnen realiseren

Voor elk van deze beleidsdomeinen werden binnen onze pastorale eenheid werkgroepen en subwerkgroepen opgericht, die, onder sturing van de pastorale ploeg, stap voor stap vooropgestelde doelen trachten waar te maken.

Free Joomla! template by Age Themes