Opzetten en onderhouden van de dialoog met de gelovigen is de kerntaak van de werkgroep communicatie; in concreto betekent dit nu het dichten van de kloof tussen degenen die in werkgroepen en de pastorale ploeg bezig zijn met de problematiek van de Pastorale Eenheid en de gelovigen. ondersteunen en bevorderen van de dialoog tussen de werkgroepen van de Pastorale Eenheid, het uiteindelijke pastoraal team en de pastorale ploeg … de werkgroep Communicatie, samen met het team van de Pastorale Eenheid moet de vinger aan de pols houden van wat er leeft en gebeurt binnen de Pastorale Eenheid, daarover communicatievoorstellen uitwerken, ze voorleggen aan de Pastorale Ploeg en ze daarna concretiseren.


( Verantwoordelijke voor de werkgroep "Communicatie" is Ruben Librecht )

Werkgroep Communicatie
Voor verdere info klik op de naam! 

Free Joomla! template by Age Themes