De werkgroep Gemeenschapsopbouw

Het team ziet er binnen een pastorale eenheid op toe dat de verbondenheid tussen de gelovigen en de lokale gemeenschappen sterker wordt . Deze gemeenschapsopbouw richt zich ook naar mensen die om welke reden  ook de kerk hebben verlaten, of geen enkele feeling met de kerk meer hebben, maar toch zoekend zijn naar een inspiratiebron.”

Binnen onze pastorale eenheid tracht de groep - op een methodologische wijze - de verbondenheid tussen de gelovigen onderling  en tussen de diverse lokale geloofskernen sterker te maken.  Waar nodig worden hiertoe nieuwe bruggen gebouwd.

'Gemeenschap ' richt zich ook naar mensen die om welke reden ook de kerk verlaten hebben, of zij die geen enkele feeling met de Kerk meer hebben, maar toch zoekend blijven  naar een inspiratiebron.

Wij richten ons naar de totale gemeenschap  met als uiteindelijk doel de Blijde Boodschap te laten doorklinken in de samenleving.

Aandacht zal gaan naar de oecumene binnen onze pastorale eenheid .  Hier kunnen we in een geest van "in vrijheid verbonden" een forum  creëren voor interreligieuze ontmoeting en dialoog.

( Verantwoordelijke voor de werkgroep "Gemeenschapsopbouw" is Marcel Van Campen )

Gemeenschapsopbouw

werkgroep GemeenschapsopbouwVoor verdere info klik op de naam!

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes