De Werkgroep Liturgie en gebed

 • Met gebedsvieringen bedoelen we de Woord- en communiedienst.
 • Met goede liturgie bedoelen we eucharistievieringen/gebedsvieringen waarin alle betrokkenen (voorganger, lector, misdienaars, zangers of zangkoor) helpen om door hun manier van zijn en doen de meevierenden beter te laten bidden en meevieren. De actoren proberen steeds levende heenwijzers te zijn naar de Drie-ene God.  Zij zijn getuigen van het verrijzenisgeloof.

Vertrekkende van de concrete realiteit willen we met de werkgroep progressief stappen zetten in het bevorderen van een liturgisch harmonieus samenspel van de verschillende kernen.

Momenteel zijn er op grond van de voorgeschiedenis/ beschikbaarheid of mobiliteit van priesters of opgenomen verantwoordelijkheden van diakens een 4-tal kringen waarbinnen liturgie wordt gevierd: in Boechout-Vremde, in Hove, in Groot-Kontich en in Aartselaar

In de werkgroep willen we wegen zoeken om in team van vrijgestelden en gebedsleiders een meer vruchtbare samenwerking tot stand te brengen. In een eerste fase zullen we kijken hoe we bepaalde vieringen ook samen kunnen vieren, hoe we ook info voor herbronning en bruikbaar materiaal kunnen delen. Verder willen we de groei mogelijk maken naar één zondagskerk, en gaandeweg de uitwisseling tussen voorgangers en al wie liturgisch betrokken is te bewerkstelligen.

Liturgie straalt in de wijze van samen vieren de noodzakelijke communio uit tussen de kernen, zonder evenwel het eigen karakter van een plaatselijke kern teniet te doen. Samenwerking met andere werkgroepen, bijv. catechese, om ook de vieringen op elkaar af te stemmen, maar ook met de andere werkgroepen van de Pastorale Eenheid om bijv. tot één zondagskerk te komen, vinden we een absolute voorwaarde om de verbondenheid in de PE vlot te laten verlopen.

Sacramenten

Doop (Toestand 2016)

Liturgie-Gebed

sacramenten - beschikbaarheid voorganger per parochieHuwelijk (Toestand 2016)

Het aantal is sterk dalend.  Zij worden zoals de doopsels voorgegaan door de pastoor of diaken.

Omdat er niet veel kerkelijke huwelijken meer zijn, zullen die wellicht nog lang doorgaan in de eigen parochie.

Huwelijksvoorbereiding

De koppels worden gestimuleerd om deel te nemen aan het vormingsaanbod van het bisdom, maar de deelname is gering.

 • Het vormingsaanbod van Boechout-Vremde (1 maal per jaar worden 3 vormingsavonden aangeboden) staat ook open voor de andere parochies van de Pastorale Eenheid

Ziekenzalving

In de parochies van Groot-Kontich en Lint en in de RVT’s gebeuren gezamenlijke ziekenzalvingen.  In Aartselaar en Hove, Sint-Laurentius is het telkens een privégebeuren. In Hove, Sint-Jozef, in Boechout en Vremde is er jaarlijks een gezamenlijke ziekenzalving (Samana-Ziekenzorg)

Biecht

Er zijn in elke parochie biechtvieringen in de veertigdagentijd.  In Aartselaar ook tijdens de advent.

Af en toe is er nog een persoonlijk biechtgesprek.

Eerste communie en vormsel

Zie werkgroep verkondiging en catechese

Uitvaarten (Toestand 2016)

De uitvaarten worden nog parochiaal geregeld en dat zal op korte termijn ongewijzigd blijven.

Voorgangers in uitvaarten

Voorgangers

voorgangers uitvaartenBijzondere gelegenheden

Jubilea

 • In Lint, Waarloos en Hove, Sint-Laurentius is er jaarlijks één viering met alle jubilarissen.
 • In Aartselaar en Hove, Sint-Laurentius vieren de jubilarissen tijdens de weekend-eucharistie.
 • In Groot-Kontich is er nog af en toe een afzonderlijke viering (eerder uitzonderlijk).

Bedevaarten

 • Voor Groot-Kontich, Lint en Aartselaar is er een jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel.
 • Diverse parochies nemen ook deel aan de diocesane bedevaart naar Beauraing en de driejaarlijkse diocesane bedevaart naar Lourdes.
 • In Boechout is er jaarlijks een bedevaart naar Banneux
 • In Lint en Waarloos is er ook nog de jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel georganiseerd door Samana (ziekenzorg)

Er zijn geen processies meer.

Openluchtvieringen

 • In Aartselaar is er de jaarlijks openluchtviering t.g.v. de kermis.
 • In Hove St.-Laurentius is er jaarlijks een openlucht-gezinsviering.

Gezinsvieringen

 • In Lint zijn er 2 gezinsvieringen: één op de vooravond van Kerstmis en één op de vooravond van Pasen.
 • In Aartselaar is er nog een familieviering op Kerstdag, Pasen en met Lichtmis om 11u.
 • In Kontich St.-Martinus zijn er geen gezinsvieringen meer.
 • In Kontich O.L.V. (kazerne) is er nog een familieviering op Kerstdag, Pasen en met Lichtmis om 9.30u. en tijdens de sterke liturgische periodes ( advent-vasten) worden er kindernevendiensten georganiseerd.
 • In Waarloos is er een gezinsviering op Kerstdag, met Pasen en met Pinksteren (telkens om 9.30u)
 • In Hove Sint-Laurentius is er een Kerstgezinsviering en openluchtviering in juni in samenwerking met de basisschool Regina Pacis, de vormelingen en de eerste communicanten.
 • In Boechout is er de eerste zondag van de maand een gezinsviering, en in Vremde elke maand op zaterdagavond.
 • In Hove, Sint-Jozef zijn er geen gezinsvieringen.

Vieringen voor verenigingen, scholen en andere geloofskernen

 • In Aartselaar is er de jaarlijkse kerstbezinning voor de par. kleuterschool. Ook de gehandicapten en Samana hebben nog een eigen viering.  In de 2 RVT’s zijn er maandelijks 1 eucharistie en 2 gebedsvieringen.
 • In Kontich St.-Martinus zijn er schoolvieringen in het begin van het jaar, op weg naar Kerst en Pasen en op het einde van het schooljaar, verzorgd door de St.-Jozefschool.
 • In Kontich St.-Rita is er een gebedsviering, verzorgd door de godsdienstleerkrachten van de school.
 • In Lint en in Waarloos zijn er vanuit de parochiale scholen ook 4 eucharistievieringen.
 • In Kontich O.L.V. (kazerne) zijn er schoolvieringen in het begin van het jaar, op weg naar Kerst en Pasen en op het einde van het schooljaar, verzorgd door de St.-Montfortschool.
 • In Hove RP1 en RP2 zijn er schoolvieringen bij het begin van het schooljaar, met kerstmis, rond Pasen en einde schooljaar. De RP-secundaire school in Hove heeft een bezinning bij het begin en het einde van het schooljaar.
 • In Boechout is er voor de basisschool een viering begin en einde schooljaar. Het Sint-Gabriëlcollege houdt met een aantal klassen ook ieder jaar een kerkbezoek.
 • In Vremde komt de basisschool in de advent 3 keer samen op woensdag, en is er ook een viering begin en einde.

 

 ( Verantwoordelijke voor de werkgroep "Liturgie & Gebed" is Marcel Van Campen )

WG Liturgie

leden werkgroep liturgieVoor verdere info klik op de naam!

Free Joomla! template by Age Themes