De werkgroep Verkondiging en Catechese

In de catechese staat de blijmoedige verkondiging van Jezus’ Blijde Boodschap centraal. Een belangrijke taak van de catechese is de voorbereiding op de sacramenten (doopsel, eucharistie, verzoening, vormsel en huwelijk). Bij die voorbereiding willen we uitdrukkelijk het gehele gezin en de lokale kerkgemeenschap(pen) betrekken als tochtgenoten van hen die zich op de sacramenten voorbereiden.

Toch reikt catechese nog verder. Het spreken, getuigen en nadenken van en over ons geloof houdt niet op bij de sacramenten. Wij willen dan ook een open en laagdrempelig aanbod van geloofsinitiatie en geloofsverdieping voor alle geïnteresseerden, met inbegrip van de jongsten, de kinderen uit de lagere school, de plussers, ouders, grootouders en alle volwassenen. De inrichting daarvan gebeurt in samenspraak met de werkgroep ‘Gemeenschapsopbouw’ (in het bijzonder de subgroep ‘Pastoraal’) en met de werkgroep ‘Liturgie’.

Zo hopen we in onze pastorale eenheid zo veel mogelijk mensen (opnieuw) in contact te brengen met Jezus Christus en Gods Boodschap van een Rijk van Liefde, en tegelijkertijd in te spelen op de vraag naar geloofsverdieping, (in de mate van het mogelijke) aangepast aan de verschillende levensfases.

 

 (Verantwoordelijke voor de werkgroep "Verkondiging & Catechese" is Kris Van der Auwera) 

WG Catechese

leden werkgroep catecheseVoor verdere info klik op de naam!

 

Free Joomla! template by Age Themes