Wat is een pastorale eenheid?

Een pastorale eenheid is in ons bisdom een gemeenschap van parochie- en geloofskernen (scholen, wzc, …), die in onderlinge solidariteit en samenwerking hun krachten bundelen. Dit is een onontbeerlijke weg voor de duurzame vitaliteit van de Kerk.

In deze samenwerking vinden zij extra kracht en inspiratie om alle parochietaken te 'blijven' vervullen.

Beleidsdomeinen waar de Pastorale eenheid borg voor staat voor kwaliteit, samen- werking en kennisoverdracht:

1.    liturgie en gebed : waken/bevorderen/nastreven dat overal goede liturgie wordt gevierd. Het samenkomen voor de eucharistieviering of woord- en communieviering op zondag of zaterdagavond = kern van gemeenschap.

2    diaconie en solidariteit: Aandacht en bekommernis voor mensen die door lijden of miserie getroffen worden, kansarmen en uitgesloten medemensen, zieken en   rouwenden…

3    verkondiging en catechese : zorg voor een gediversifieerd aanbod van verkondiging en van geloofsverdieping. Een doorlopende en intergenerationele catechese voor alle  leeftijden is het streven. De catechese wordt sterk verankerd in onze kerkgemeenschap.

4    gemeenschapsopbouw : sterker maken van de verbondenheid tussen de gelovigen en de lokale gemeenschappen. Deze gemeenschapsopbouw richt zich ook naar alle  mensen die zoeken naar een inspiratiebron.

5    communicatie: voor de gelovigen en medewerkers binnen de pastorale eenheid alle nuttige informatie beschikbaar maken en doorgeven. En dit via verschillende schriftelijke en digitale media en via mondelinge communicaties

6    beheer financiële en materiële middelen: verwezenlijken van een door alle deelnemers in solidariteit gedragen beheer van de financiële en materiële middelen waarvoor de pastorale eenheidmoet kunnen beschikken om zijn opdracht als levende geloofsgemeenschap te kunnen realiseren

Voor elk van deze beleidsdomeinen werden binnen onze pastorale eenheid werkgroepen en subwerkgroepen opgericht, die, onder sturing van de pastorale ploeg, stap voor stap vooropgestelde doelen trachten waar te maken.

Hoe beschermt PE-Immanuel persoonlijke gegevens?

PE-Immanuel volgt de bepalingen van de GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd). Die gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Dit houdt o.m. in dat we instaan voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de gegevens ten aanzien van de betrokkene.

PE-Immanuel gebruikt de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor de werking van de PE en voor het verzenden van informatie over de PE. Indien u inschrijft voor de driemaandelijkse nieuwsbrief, worden uw gegevens uitsluitend hiervoor gebruikt. U kan zich bovendien op elk moment uitschrijven.

 

 

Free Joomla! template by Age Themes