Misdienaars

Misdienaars

De misdienaars zijn de jongens en meisjes die de priester, vooral in het weekeinde, helpen bij de Eucharistievieringen en de andere diensten in de kerk.

Het is zowat de traditie geworden dat de misdienaarstaak wordt verricht door jongens en meisjes tussen 10 en 18 jaar. Toch staat deze taak ook open voor volwassenen.

Heel de gemeenschap moet hen helpen om hun liturgische taken te waarderen en om ze zo goed mogelijk te volbrengen.

Zo zijn ze een hulp voor de deelnemers aan elke viering, om daarin het geloof en de liefde in Christus te vernieuwen en zo de "Heer Jezus te dienen in vreugde" .

In onze parochie is er een blijvende nood aan misdienaars, daarom kan ieder die zich geroepen voelt om toe te treden tot de groep van misdienaars direct contact opnemen met het parochiesecretariaat:

Holle weg 2 2550 Kontich

Free Joomla! template by Age Themes